De huisregels

• Activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

• Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.

• Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of – instructies, voor schade aan ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschades of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.

• Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

• Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald of worden door de klant zelf aangeleverd.

• Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.

• De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

• De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.

• De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

• De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

• Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.