Voorlopige sluiting Repair Café Voorschoten in verband met Corona-virus.

Aan alle bezoekers van de website van “ons ” Repair Café in Voorschoten.

We hebben als bestuur van het Repair Café Voorschoten helaas moeten besluiten om, in verband met de verdere verspreiding van het Coronavirus, de komende Repair Café bijeenkomsten in ieder geval tot en met de komende vakantieperiode af te gelasten.

( dus tot en met zaterdag 27 juli a.s. is er geen Repair  Café in Voorschoten ).

Dit betekent dat de verwachting is dat het Repair Café pas weer geopend zal zijn vanaf zaterdag 29 augustus.

Mocht onverhoopt een eerdere openingsdatum door ons verantwoord zijn dan houden wij u daarvan op de hoogte via onze website: www.repaircafevoorschoten.nl

Tevens zal er dan een persbericht verschijnen in de lokale media en op de digitale krant/borden in de Gemeente Voorschoten.

Namens het bestuur van Repair Café Voorschoten:

Aernout Lindner         Voorzitter

Dirk Jan van Klink     Secretaris & Penningmeester 

Eveline Wiegant        Lid / verantw. voor vrijwilligers

Leen Burghart             Lid / verantw. voor Pers & Pr