Repair Café Voorschoten gaat weer van start op 25 september a.s

Op zaterdag 25 september 2021 gaat Repair Café Voorschoten weer van start !

Na een Lock down van 1,5 jaar, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, is het dan zo ver dat Repair Café Voorschoten weer haar deuren opent. 

Door de nu nog geldende restricties, zoals het 1,5 m afstand houden, maximaal 1 bezoeker per 5 m2 en voldoende ventilatie zijn wij tijdelijk neergestreken in het gebouw “De Werf” bij de kerk Het Kruispunt, naast AH in de Schoolstraat 4 in Voorschoten. Door bovengenoemde restricties hebben wij besloten voorlopig alleen elektrische apparaten te ontvangen voor herstel.

Dus op 25 september 2021 van 10.00 uur tot 15.00 uur kunt u bij ons terecht met allerlei defecte huishoudelijke apparaten, zoals broodroosters, stofzuigers, koffiezetapparaten, scheertoestellen en lichtarmaturen, kortom alle apparaten met een snoer en stekker.

Een bezoek aan het Repair Café is kosteloos, maar voor benodigde onderdelen vragen wij wel een kleine financiële vergoeding. Ook een vrijwillige financiële bijdrage van onze bezoekers wordt op prijs gesteld, waarvan wij weer gereedschappen en materialen kunnen aanschaffen.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar www.repaircafevoorschoten.nl of de site www.repaircafenederland.nl

Repair Café Voorschoten wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemiva-SVG Groep, de firma Heijmans en het Albert Heijn Filiaal Voorschoten.

Voorlopige sluiting Repair Café Voorschoten in verband met Corona-virus ( tot voorlopig einde van het 2e kwartaal 2021).

Aan alle bezoekers van de website van “ons ” Repair Café in Voorschoten.

We hebben als bestuur van het Repair Café Voorschoten helaas moeten besluiten om, in verband met de verdere verspreiding van het Coronavirus, de komende Repair Café bijeenkomsten in de resterende maanden van 2020 en voorlopig tot het einde van het 2e kwartaal 2021 ieder geval af te gelasten.

Dit betekent dat de verwachting is dat het Repair Café pas weer geopend zal zijn indien de medewerkers en bezoekers van het Repair Café allen gevaccineerd zijn. Men dient dus t.z.t. een geldig vaccinatiebewijs te tonen bij binnenkomst van het Repair Café.

Mocht onverhoopt een eerdere openingsdatum door ons verantwoord zijn dan houden wij u daarvan op de hoogte via onze website: www.repaircafevoorschoten.nl

Tevens zal er dan een persbericht verschijnen in de lokale media en op de digitale krant/borden in de Gemeente Voorschoten.

Namens het bestuur van Repair Café Voorschoten:

Aernout Lindner         Voorzitter.

Dirk Jan van Klink      Secretaris & Penningmeester. 

Eveline Wiegant         Lid / verantw. voor de vrijwilligers.

Leen Burghart             Lid / verantw. voor Pers & Pr.

Apparaten weggooien ? ‘ Niet de bedoeling’, vinden ze bij het Repair Café Voorschoten.

‘Waardeer het, repareer het !’Sinds de oprichting van het Repair Café Voorschoten is bovenstaande slogan een begrip geworden onder de vrijwilligers en de inwoners van het dorp Voorschoten. Er worden nog steeds te veel dingen weggegooid, die nog goed te repareren zijn.

En dat is een doorn in het oog van de bestuursleden van het Repair Café Voorschoten.

Wij proberen het repareren op een zo verantwoorde manier terug te brengen in de lokale bevolking. Daarbij streven wij ernaar om reparatiekennis te behouden en deze onder andere mensen te verspreiden door het kapotte onderwerp “samen” met onze vrijwilligers te repareren. Het is daarbij geweldig leuk om te zien hoe buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren hier in ons Repair Café met elkaar in contact komen en met elkaar omgaan.

‘Weggooien, mooi niet!’

Wij doen er alles aan om de reparaties te laten slagen en zo de afvalberg tot een minimum te beperken. Zo dragen wij als vrijwilligers en als dorpsgenoten bij aan een duurzamere samenleving. Het gemiddelde slagingspercentage van de reparaties in het afgelopen jaar ligt op ruim 70% van de gemiddeld 70 reparaties die wij elke laatste zaterdag van de maand uitvoeren. Dat betekent dat er zo’n kleine 50 producten minder op de afvalberg terechtkomen.

En daar zijn wij samen met al onze technische vrijwilligers heel blij mee.

‘ Zonder vrijwilligers, geen Repair Café Voorschoten!’

Wij kunnen als bestuursleden van alles organiseren maar zonder de hulp van onze technische vrijwilligers zou het Repair Café Voorschoten niet bestaan. Deze vrijwilligers zijn meestal mensen die met vervroegd pensioen, of met normaal pensioen  zijn gegaan en hun kostbare vrije tijd op een goede en verantwoorde manier willen invullen. Daarbij willen zij ook wat voor de gemeenschap doen en hun reparatiekennis aan anderen over te brengen. Uiteraard zijn ook jonge mensen van harte welkom om als vrijwilliger aan te treden. Zo kunnen ook zij veel kennis en ervaring met betrekking tot reparaties van de ouderen onder ons op doen.

‘ Zonder sponsoren, geen Repair Café Voorschoten!’

Sinds december 2016, de oprichtingsdatum van het Repair Café in Voorschoten zijn er externe instanties en bedrijven betrokken bij ons Repair Café. En deze zijn nog steeds betrokken zoals de Gemiva-SVG Groep, de Gemeente Voorschoten, het Fonds 1818, Stichting NUT, het Albert Heijn Filiaal in Voorschoten en de firma Heijmans. Deze instanties en bedrijven zien het nut van ‘ Repareer het en Waardeer het “ in.

Ook de vrijwillige bijdrage van ons cliënten dragen bij aan het financiële resultaat waardoor wij weer in staat zijn nieuwe gereedschappen en materialen aan te schaffen voor toekomstige reparaties.

‘ Openingstijden van Repair Café Voorschoten ‘

Het Repair Café Voorschoten, aan de Schoolstraat 100 en 108, beter bekend als het Altelier Zij aan Zij van de Gemiva-SVG groep (in de Passage), is geopend op onderstaande zaterdagen:

Altijd op de LAATSTE ZATERDAG van de maand, is het Repair Café van 10.00 uur tot 15.00 uur geopend. (uitgezonderd in de vakantiemaanden juli en december).

2019:

zaterdag 28 september

zaterdag 26 oktober

zaterdag 30 november

Maand December / Repair Café Voorschoten gesloten.

2020:

zaterdag 25 januari

zaterdag 29 februari                                              

zaterdag 28 maart

zaterdag 25 april

zaterdag 30 mei

zaterdag 27 juni

Maand Juli / Repair Café Voorschoten gesloten.

Locatie:

Schoolstraat 100 en 108, het wijkservicecentrum – Atelier van Zij aan Zij, Gemiva-SVG Groep.

Repair Café Voorschoten heeft in 2018 het aantal reparatieverzoeken sterk zien stijgen !

SUCCESVOL VOORSCHOTENS REPAIR CAFÉ !

Het jaar 2018 was voor Repair Café Voorschoten een erg succesvol jaar. De allereerste reparatiebijeenkomst vond plaats op 11 februari 2017; die toen door burgemeester Pauline Bouvy-Koene werd geopend. Het aantal reparatieverzoeken, telkens op de laatste zaterdag van de maand, steeg van 297 in 2017 naar 471 stuks in 2018 met een succesvol slagingspercentage van ruim 71%. En zo zijn er zo’n 335 gebruiksvoorwerpen niet op de afvalberg beland maar nog steeds in gebruik bij de mensen thuis, aldus oprichter en voorzitter Aernout Lindner. Deze spullen kunnen dus langer worden gebruikt en hoefden niet te worden weggegooid. Daardoor zijn er ook minder grondstoffen en energie nodig om weer nieuwe producten te maken. Zo draagt het Repair Café Voorschoten met de mensen die het Repair Café bezoeken samen bij aan duurzaamheid op lokaal niveau. 

WAT IS EIGENLIJK EEN REPAIR CAFÉ EIGENLIJK ?

Het Repair Café is een evenement waar het draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om zoveel mogelijk reparaties uit te voeren. Deze locatie aan de Voorschotense Passage die 10 zaterdagen per jaar beschikbaar wordt gesteld door de Gemiva-SVG groep delen wij inmiddels met ruim 16 technische vrijwilligers(sters) aldus Eveline Wiegant (coördinator vrijwilligers).  Wij repareren veel elektrische apparaten, kleding, klein antiek en modern houtwerk, meubelmateriaal, speelgoed, fietsen, slijpen messen en scharen en vele overige gebruiksvoorwerpen. Bezoekers van het Repair Café Voorschoten brengen van huis uit hun kapotte spullen mee. Deze bezoekers worden direct opgevangen en krijgen na registratie van de meegebrachte spullen een volgnummer toegewezen en een kopje koffie aangeboden in de ontvangstruimte. Zodra de bezoeker aan de beurt is wordt een stoel tegenover de vrijwilliger aan de hersteltafel aangeboden en heeft overleg plaats tussen de bezoeker en vrijwillig reparateur over de aard van de storing of het defect van het meegebrachte gebruiksvoorwerp. Onze vrijwilliger probeert in het bijzijn van de bezoeker het probleem kundig, professioneel en direct te verhelpen. 

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie en praat eens met wat buurtgenoten. Hij of zij doet inspiratie op aan de leestafel of spreekt een van de bestuursleden eens aan over de mogelijkheden en alle werkzaamheden binnen het Repair Café Voorschoten.

ZONDER TECHNISCHE VRIJWILLIGERS GEEN REPAIR CAFÉ:

Het bestuur van de Stichting Repair Café Voorschoten kan van alles organiseren, afspreken en vastleggen maar zonder de inzet van de  (technische) vrijwilligers zou “ ons Repair Café “ niet bestaan. De enorme  inzet, de samenwerking met elkaar en de kennis en kunde die aanwezig is en aan de bezoekers wordt overgebracht is van groot belang. Hierdoor worden mensen bewuster met “ de term duurzaamheid “ en leren de bezoekers hier juist mee omgaan. Deze bezoekers brengen dat weer aan derden en vooral jongeren over en zo dragen zij als Voorschotenaren bij aan een beter leefmilieu in hun eigen Gemeente. 

SUCCESVOL VOORSCHOTENS REPAIR CAFÉ !

Het jaar 2018 was voor Repair Café Voorschoten een erg succesvol jaar. De allereerste reparatiebijeenkomst vond plaats op 11 februari 2017; die toen door burgemeester Pauline Bouvy-Koene werd geopend. Het aantal reparatieverzoeken, telkens op de laatste zaterdag van de maand, steeg van 297 in 2017 naar 471 stuks in 2018 met een succesvol slagingspercentage van ruim 71%. En zo zijn er zo’n 335 gebruiksvoorwerpen niet op de afvalberg beland maar nog steeds in gebruik bij de mensen thuis, aldus oprichter en voorzitter Aernout Lindner. Deze spullen kunnen dus langer worden gebruikt en hoefden niet te worden weggegooid. Daardoor zijn er ook minder grondstoffen en energie nodig om weer nieuwe producten te maken. Zo draagt het Repair Café Voorschoten met de mensen die het Repair Café bezoeken samen bij aan duurzaamheid op lokaal niveau. 

WAT IS EIGENLIJK EEN REPAIR CAFÉ EIGENLIJK ?

Het Repair Café is een evenement waar het draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om zoveel mogelijk reparaties uit te voeren. Deze locatie aan de Voorschotense Passage die 10 zaterdagen per jaar beschikbaar wordt gesteld door de Gemiva-SVG groep delen wij inmiddels met ruim 16 technische vrijwilligers(sters) aldus Eveline Wiegant (coördinator vrijwilligers).  Wij repareren veel elektrische apparaten, kleding, klein antiek en modern houtwerk, meubelmateriaal, speelgoed, fietsen, slijpen messen en scharen en vele overige gebruiksvoorwerpen. Bezoekers van het Repair Café Voorschoten brengen van huis uit hun kapotte spullen mee. Deze bezoekers worden direct opgevangen en krijgen na registratie van de meegebrachte spullen een volgnummer toegewezen en een kopje koffie aangeboden in de ontvangstruimte. Zodra de bezoeker aan de beurt is wordt een stoel tegenover de vrijwilliger aan de hersteltafel aangeboden en heeft overleg plaats tussen de bezoeker en vrijwillig reparateur over de aard van de storing of het defect van het meegebrachte gebruiksvoorwerp. Onze vrijwilliger probeert in het bijzijn van de bezoeker het probleem kundig, professioneel en direct te verhelpen. 

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie en praat eens met wat buurtgenoten. Hij of zij doet inspiratie op aan de leestafel of spreekt een van de bestuursleden eens aan over de mogelijkheden en alle werkzaamheden binnen het Repair Café Voorschoten.

ZONDER TECHNISCHE VRIJWILLIGERS GEEN REPAIR CAFÉ:

Het bestuur van de Stichting Repair Café Voorschoten kan van alles organiseren, afspreken en vastleggen maar zonder de inzet van de  (technische) vrijwilligers zou “ ons Repair Café “ niet bestaan. De enorme  inzet, de samenwerking met elkaar en de kennis en kunde die aanwezig is en aan de bezoekers wordt overgebracht is van groot belang. Hierdoor worden mensen bewuster met “ de term duurzaamheid “ en leren de bezoekers hier juist mee omgaan. Deze bezoekers brengen dat weer aan derden en vooral jongeren over en zo dragen zij als Voorschotenaren bij aan een beter leefmilieu in hun eigen Gemeente. 

WAAROM EEN REPAIR CAFÉ in VOORSCHOTEN ?

We kopen steeds meer spullen en gebruiken het vaak niets eens meer bij een klein defect. In Nederland gooien we zo ontzettend veel onnodig weg. 

Ook dus gebruiksvoorwerpen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn.  Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in hun systeem of in hun dagelijkse gang van zaken.

Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt daardoor dus veel te snel. En daar brengt het Repair Café Voorschoten graag verandering in.  Je helpt mensen met een kleine portemonnee en tegelijkertijd doe je iets aan de weggooi-mentaliteit die er tegenwoordig heerst. Bovenal willen wij met het Repair Café in Voorschoten laten zien dat “ repareren “ leuk is en vaak heel gemakkelijk, aldus secretaris en penningmeester Dirk-Jan van Klink.

DE DOELSTELLINGEN van het REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN:

  1. Repareren op een verantwoorde manier terug te brengen in de lokale samenleving.
  2. Reparatiekennis te behouden en te verspreiden.
  3. De sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerend en met name laagdrempelige bijeenkomsten.

REPARATIES ZIJN GRATIS, IS DAT GEEN VALSE CONCURRENTIE ?

De mensen die ons Repair Café bezoeken zijn op dit moment geen klant bij de professionele reparateur, aldus Leen Burghart (Communicatie & PR). Het zijn mensen die hun kapotte schemerlamp of bedlampje, hun stofzuiger, hun koffiezetapparaat of staafmixer, stoeltje, speelgoed of kapotte jas nu weggooien, omdat reparatie vaak duurder is dan een nieuw product.

Door deze mensen in het Repair Café te helpen in ruil voor een “ vrijwillige bijdrage “ voorkomen we dat ze iets nieuws moeten kopen. En daarmee dus opnieuw de waarde ervan in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering en die is nodig om de inwoners van Voorschoten enthousiast te maken voor een betere samenleving. Zo beconcurreren we niet de professionele reparateur, maar eerder de fabrikant die wil dat je oude spullen weggooit en gelijk weer nieuwe koopt. 

Maar natuurlijk wil het Repair Café ook laten zien dat het repareren vaak heel gemakkelijk is. Daardoor neemt de kans, dat zij in het vervolg ook eens naar een professionele reparateur zullen gaan, eerder toe dan af. 

Ten slotte:vroeger repareerde veel mensen thuis van alles zelf en tegelijkertijd had je toen ook veel meer professionele reparateurs als anno 2018. Het idee dat (zelf) repareren concurrentie is voor de huidige en kleine groep professionele reparateurs is dus niet gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De oorzaak dat professionele reparateurs het moeilijk hebben en verdwijnen, ligt elders in ons economische systeem, bijvoorbeeld in het feit dat de belasting op grondstoffen erg laag is en die op arbeid misschien wel veel te hoog. En dat zou misschien wel eens moeten veranderen daar in Den Haag!

DE GEPLANDE BIJEENKOMSTEN IN 2019:

Data 2019: 1ehalf jaar:                                 2ehalfjaar:

– Zaterdag 26 Januari                                      – Maand Juli GESLOTEN

– Zaterdag 23 Februari                                    – Zaterdag 31 Augustus

– Zaterdag 30 Maart                                          – Zaterdag 28 September

– Zaterdag 27 April wordt zaterdag 4 Mei    – Zaterdag 26 Oktober

  i.v.m. koningsdag de 27ste                                         – Zaterdag 30 November

– Zaterdag 25 Mei – Maand December gesloten.

– Zaterdag 29 Juni

LOCATIE: 

Schoolstraat 100 en 108, Wijkservicecentrum – Atelier Zij aan Zij,  van de Gemiva-SVG Groep.

TIJDSTIP:

Van 10.00 tot 15.00 uur. Elke laatste zaterdag van de maand (uitgezonderd de vakantiemaanden Juli en December 2019).

OOK U KUNT  “uw eigen steentje bijdragen” AAN HET REPAIR CAFÉ:

Om het voortbestaan van het Rapair Café te garanderen kunt ook u “ uw eigen steentje bijdragen “ door zich aan te melden als DONATEUR van het Repair Café te Voorschoten. Door slechts € 10,00(tien euro) over te maken naar het rekeningnummer: NLRABO 031 469 1820ten name Repair Café Voorschotenmet de vermelding “ Donateur van het RCV “.

Hiermee steunt u onze Stichting en bevordert u de duurzaamheid en het meer bewust worden van repareren voor jong en oud in uw eigen dorp. Geef u dus vandaag nog even op.

Voor overige informatie: repaircafevoorschoten@gmail.comof www.repaircafevoorschoten.nlof www.repaircafe.nl

Ook het Repair Café Voorschoten is weer terug van vakantie

Op zaterdag 25 augustus 2018 is Repair Café Voorschoten weer geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur in het atelier Zij aan Zij van de Gemiva-SVG groep in de passage aan de Schoolstraat 100 en 108 in Voorschoten.
Ook onze technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten zijn terug van vakantie en hebben er weer zin in. Na ons zomerreces is ons thema dit keer ”Kapotte Vakantie Uitrusting” maar ook voor andere defecte spullen bent u weer van harte welkom. In uw bijzijn onderzoeken onze vrijwilligers de oorzaak van een defect en waar mogelijk zullen wij direct tot reparatie overgaan, hetgeen tot een gemiddeld slagingspercentage leidt van 63%. Voor overige informatie verwijzen wij u naar www.repaircafevoorschoten.nl of de site www.repaircafenederland.nl

Het Repair Cafe Voorschoten wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Voorschoten, de Gemiva-SVG Groep, enkele Voorschotense Stichtingen en Fondsen, de firma Heijmans en het Albert Heijn Filiaal in Voorschoten.

SUCCESVOL EERSTE JAAR REPAIR ”CAFE VOORSCHOTEN”.

SUCCESVOL EERSTE JAAR REPAIR CAFE VOORSCHOTEN

Het was alweer één jaar geleden dat door burgemeester mevrouw Bouvy-Koene in februari 2017 de eerste REPAIR CAFÉ dag in Voorschoten werd geopend. Het blijkt in onze gemeente Voorschoten een succes te zijn want de openingstijden werden de laatste REPAIR CAFE’s al verruimd vanwege de vele reparatieverzoeken.
Sindsdien is er veel gebeurd en is, buiten de 4 bestuursleden, het aantal van technische vrijwilligers inmiddels gestegen tot 13 enthousiaste reparateurs. Met uitzondering van de maanden juli en december was er op iedere laatste zaterdag van de maand een reparatiebijeenkomst in het atelier Zij aan Zij van de Gemiva-SVG groep aan de Schoolstraat 100 en 108 in Voorschoten.

BIJNA 300 GEBRUIKSVOORWERPEN WERDEN TER REPARATIE AANGEBODEN.

In het afgelopen jaar zijn exact 297 voorwerpen ter reparatie aangeboden, waarvan er 195 zijn gerepareerd en er nog een tiental gebruiksvoorwerpen in afwachting is van het juiste onderdeel. Een slagingspercentage van ruim 65% wat zeker voor het eerste operationele jaar een uitstekend resultaat is. Deze gerepareerde gebruiksvoorwerpen zijn dus niet op een afvalberg beland, maar worden thuis opnieuw gebruikt.
De afgelopen REPAIR CAFÉ bijeenkomst op zaterdag 24 februari j.l. met dit keer als thema het slijpen van Scharen en Messen, bleek een groot succes. Alleen al op deze dag ontving REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN 73 reparatieverzoeken, waarvan 34 slijpverzoeken met meerdere meegebrachte te slijpen voorwerpen. Er werden naar schatting circa 150 messen en (tuin)scharen geslepen.
Van alle aangeboden voorwerpen konden er slechts 13 niet gerepareerd worden, waardoor er een slagingspercentage van 82,2 % werd bereikt.

ZATERDAG 31 MAART A.S. WEGENS SUCCES WEER THEMA:
“ MESSEN EN SCHAREN SLIJPEN “.

De komende REPAIR CAFÉ bijeenkomst op zaterdag 31 maart 2018 zal opnieuw in het teken staan van het slijpen van Scharen en Messen, zoals snoei-, keuken- en tuinscharen en diverse soorten messen. Daarnaast is het REPAIR CAFÉ op 31 maart 2018 vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur weer open en beschikbaar voor het herstel van speelgoed, meubelen, fietsen, kleding en overig textiel en uiteraard voor de elektrische apparaten. REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN verwacht weer een hoge opkomst en wij zien u graag op zaterdag 31 maart a.s.

Voor overige informatie:
www.repaircafevoorschoten.nl of op de site van het www.repaircafenederland.nl

( Het Repair Café Voorschoten wordt mede mogelijk gemaakt door : de Gemeente Voorschoten, de Gemiva-SVG groep, enkele Voorschotense Stichtingen en Fondsen, de firma Heijmans en het Albert Heijn Filiaal in Voorschoten ).

THEMA in februari: “SCHAREN EN MESSEN SLIJPEN”

THEMA van REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN op 24 Februari aanstaande is:

“SCHAREN EN MESSEN SLIJPEN”

Speciaal voor wie al weer voorbereidingen aan het treffen is voor het zomerklaar maken van zijn/haar tuin is er op Zaterdag 24 februari in het Repair Café Voorschoten, van 10.00 tot 16.00 uur een speciale gast die scharen en messen zal gaan slijpen. Kom dus met uw eigen (hand)tuingereedschap en wij maken er weer een goed bruikbaar gereedschap van. Botte keukenscharen, messen of divers ander handgereedschap (zoals een beitel of zelfs een plamuurmes) kunt u ook meenemen en deze bij de heer Juffermans laten slijpen.

Alle overige reparatie-stations blijven gewoon open

Uiteraard zullen ook onze ander reparatie-stations gewoon geopend blijven waaronder: het Electro station (overal waar een snoer aan zit), ons Kleding station, ons Hout en Speelgoed station, ons Fietsstation en ons overige en laatste station (overal waar geen snoer aan zit).

Tijdens het afgelopen Repair Café in januari werd er van de ingebrachte reparaties weer 70% gerepareerd. Een geweldig resultaat wat mede te danken is aan de mileu-bewuste en duurzame Voorschotenaar zelf.

Ook “vriend” van het Repair Café Voorschoten worden!

Ook werden er weer een behoorlijk aantal mensen “ Vriend van het Repair Café Voorschoten “. Voor een bedrag van slechts 10,00 euro steunt u het Repair Café in Voorschoten waarvan wij weer gereedschappen en diverse onderdelen kunnen kopen. Mede dankzij onze trouwe sponsoren kunnen wij 10 keer per jaar “ een RC “ organiseren maar uw financiële steun is daarbij onontbeerlijk. U draagt dus als het ware maar één euro per RC bij.
Wordt nu ook vriend van ons Repair Café Voorschoten, stort dan slechts 10,00 euro op Stichting Repair Café Voorschoten, NL97 RABO 0314 6918 20

Data/openingstijd (10.00 tot 16.00 uur) van Repair Café Voorschoten 2018

– zaterdag 24 februari zaterdag 25 augustus
– zaterdag 31 maart zaterdag 29 september
– zaterdag 28 april zaterdag 27 oktober
– zaterdag 26 mei zaterdag 24 november
– zaterdag 30 juni juli/december gesloten

U bent van harte welkom op Zaterdag 24 februari a.s. van 10.00 tot 16.00 uur.

Neemt u een vriend of vriendin mee en vraag of hij/zij nog iets te repareren heeft. Zo heeft u beiden een gezellige ochtend/middag met een goed kopje koffie en gaat u samen (meestal) weer tevreden naar huis.

Voor verdere informatie kijkt u even op:
www.repaircafevoorschoten.nl of op de site www.repaircafenederland.nl

Vanaf 2018 gaat Repair Café Voorschoten van start met verruimde openingstijden.

Vanaf 2018 gaat Repair Café Voorschoten van start met verruimde openingstijden.

Sinds februari 2017 heeft Voorschoten een eigen Repair Café met inmiddels 15 technische vrijwilligers. Op de laatste zaterdag van iedere maand, uitgezonderd in juli en december, komen deze vrijwilligers bijeen in het bekende atelier Zij aan Zij (Passage) van de Gemiva-SVG groep aan de Schoolstraat 100 en 108 in Voorschoten. Het doel van deze maandelijkse bijeenkomsten is om zoveel mogelijk defecte gebruiksvoorwerpen van dorpsgenoten te herstellen. Hierdoor worden alle Voorschotenaren opgeroepen met hun defecte spullen op de laatste zaterdag van de maand bij ons langs te komen. Sinds het nieuwe jaar hebben wij, vanwege het succes en de soms wat langere wachttijden de openingstijden speciaal verruimd van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Het eerste Repair Café Voorschoten vind alweer zaterdag 27 januari a.s. plaats van 10.00 tot 16.00 uur

Onze bezoekers worden direct opgevangen en krijgen na registratie van de meegebrachte spullen een volgnummer toegewezen en een kopje koffie aangeboden in de ontvangstruimte. Zodra de bezoeker aan de beurt is wordt een stoel tegenover de vrijwilliger aan de hersteltafel aangeboden en heeft overleg plaats tussen de bezoeker en vrijwillig reparateur over de aard van de storing of het defect van het meegebrachte gebruiksvoorwerp. Onze vrijwilliger probeert in het bijzijn van de bezoeker het defect direct te verhelpen, hetgeen gemiddeld in 68 % van de aangeboden spullen lukt. Een bezoek aan het Repair Café Voorschoten is kosteloos, maar voor benodigde nieuwe stekkers, zekeringen en lampen e.d. moet logischerwijs wel wat worden betaald. Een vrijwillige bijdrage van iedere bezoeker wordt dus zeer op prijs gesteld, waarvan wij weer gereedschappen en onderdelen kunnen kopen.

De herstelmogelijkheden strekken zich uit van kapot (klein)meubilair, defect speelgoed, repareerbare fietsen tot gescheurde kleding of textiel, maar de grootste aanvoer bestaat uit elektrische apparatuur met een stekker. Zes vrijwilligers zitten aan de tafel waar deze elektrische apparaten worden onderzocht en waar mogelijk direct hersteld. Hierbij moet gedacht worden aan stofzuigers, koffiezetapparaten, mixers, printers, broodroosters, verlichtingsarmaturen, wekkerradio’s, scheerapparaten en nog veel meer zaken met een snoer en stekker of batterij.

Onze slogan: Weggooien ? Mooi niet !

Het Repair Café Voorschoten streeft naar een duurzamere samenleving, doordat gerepareerde spullen opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder grondstoffen en energie nodig voor de aanmaak van nieuwe producten. Uit de praktijk blijkt dat we ontzettend veel onnodig weggooien, ook zaken waaraan bijna niets mankeert. Door de bezoekers te betrekken bij het onderzoeken en waar mogelijk herstellen van meegebrachte spullen, laat Repair Café Voorschoten zien dat repareren vaak leuk en meestal ook haalbaar is.

Voor verdere informatie over het Repair Cafe Voorschoten:
(zie ook: www.repaircafevoorschoten.nl of repaircafevoorschoten@gmail.com)

Het bestuur en de vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten heten u dus van harte welkom op zaterdag 27 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Laatste Repair Café Voorschoten in het jaar 2017

LAATSTE “ REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN “ VAN 2017

Zaterdag 25 november a.s. is er alweer het laatste Repair Café Voorschoten van het jaar 2017.
Tijdens het Repair Café van oktober werden er 60 reparaties uitgevoerd waarvan er weer ruim 65% werd gerepareerd. Een goede zaak omdat wij als Repair Café samen met onze medeburgers hard meewerken aan een duurzamere samenleving en zodoende ook aan een duurzaam Voorschoten.
Ook de combinatie met de “ ANWB verlichtingsactie “ pakte goed uit en konden er na reparatie weer vele fietsers veilig en goed verlicht de weg op.

Het bestuur en de technische vrijwillgers
Het bestuur van Repair Café Voorschoten is blij met de start van het eerste jaar. De goede verhoudingen met de Gemeente Voorschoten en uiteraard met al onze sponsoren speelden daarbij natuurlijk een belangrijke rol.
( De Gemiva, diverse Voorschotense Stichtingen en Fondsen, het bekende Notariskantoor Delahaije, Albert Heijn, Heijmans en de overige donateurs ).
Voor het nieuwe jaar heeft het bestuur samen met haar technische vrijwilligers al weer nieuwe plannen die momenteel worden uitgewerkt.

Duurzaamheid en reparatiekennis
In Nederland gooien wij (te)veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die vaak na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit REPAREREN bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Het Repair Café Voorschoten brengt daar samen met die geweldige technische vrijwilligers graag verandering in. Geheel belangeloos brengen zij hun kennis en kunde in en brengen dat graag over aan hun mededorpsgenoten.
Wij zijn er trots op dat wij dit met z’n allen in “ onze Gemeente “ kunnen doen en zien het jaar 2018 dan ook weer als een echte uitdaging.

Reparaties zijn gratis. Is dat geen valse concurrentie?
De mensen die het Repair Café bezoeken, zijn op dit moment geen klant bij de professionele reparateur. Het zijn mensen die hun kapotte (bed)lampje, staafmixer, stoeltje of jas nu weggooien, omdat reparatie duurder is dan een nieuw product. Door deze mensen in ons Repair Café te helpen in ruil voor een vrijwillige bijdrage voorkomen wij dat ze iets nieuws hoeven kopen. Daarmee dus opnieuw de waarde ervan inzien.
Zo draagt het Repair Café bij aan een ware mentaliteitsverandering. Die is nodig om mensen enthousiast te maken voor die zo belangrijke en duurzamere samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is en vaak ook heel gemakkelijk.
U bent van harte welkom op Zaterdag 25 november van 10.00 tot 13.00 uur.

Neemt u een vriend of vriendin mee en vraag of hij/zij nog iets te repareren heeft. Zo heeft u beiden een gezellige ochtend met een goed kopje koffie en gaat u samen (meestal) weer tevreden naar huis.

Voor verdere informatie kijkt u even op:
www.repaircafevoorschoten.nl of op de site www.repaircafenederland.nl

Repair Café Voorschoten en de ANWB zorgen ervoor dat je weer gezien wordt

Repair Café Voorschoten en de ANWB zorgen ervoor dat je gezien wordt !

Zaterdag 28 oktober is er weer Repair Café Voorschoten (RCV) aan de Schoolstraat 100 en 108, beter bekend als het wijkservicecentrum van de Gemiva in de bekende Passage midden in onze dorpskern.

De ANWB en het Repair Café Voorschoten organiseren dit keer samen de landelijke ANWB fiets-verlichtingsactie.
Uiteraard vinden de gebruikelijke reparaties aan elektrische apparaten en elektronica , aan kleine meubels en gebruiksvoorwerpen van hout en kunststof, aan speelgoed, aan kleding en andere kapotte spullen van onze dorpsgenoten gewoon doorgang. Maar de RCV/ANWB verlichtingsactie staat dit keer als “thema” centraal.
Vandaar ook dat de openingstijden dit keer extra lang zijn en wel van 10.00 tot 16.00 uur. Een veilige en goed verlichte fiets in het verkeer is heel erg belangrijk. Met fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met ruim 20% wijzen de statistieken uit.

De aangeboden fietsen worden op 5 kritische verlichtingspunten en op 12 overige checkpunten gecontroleerd door de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten. Is het met de verlichting wel oké?, werken de voor en de achterlamp wel?, is de reflectie wel in orde?. En verder: hoe is de staat van de remmen?, hoe is de staat van de beide banden en zijn ze op de juiste spanning?, is het zadel wel goed afgesteld?, zitten stuur en handvatten vast?, zitten de spatborden wel stevig vast?, zijn er jas en voetbeschermers aanwezig?, is de ketting goed op spanning? en is deze goed gesmeerd?
Dit zijn zo van die Checkpunten waar naar gekeken zal worden. U en uw kinderen zijn van harte welkom. Daarna krijgt men een officiële ANWB checkkaart mee en kan je met “de fiets” direct weer veilig op weg.
Bij echt grote problemen zijn de geselecteerde en plaatselijke fietswinkels op vertoon van deze ANWB checkkaart bereid om 15% korting te geven bij een besteding van minimaal 10,00 euro aan verlichtingsonderdelen.
Zo zorgen wij er samen met u voor dat het fietsverkeer van bijvoorbeeld onze kinderen en alle overige verkeersdeelnemers weer veiliger wordt.

Tijdens het Repair Café van zaterdag 30 September werden er weer vele gebruiksvoorwerpen ter reparatie aangeboden. Ook nu werd er weer een heel goed resultaat geboekt en dragen wij als bewoners van de Gemeente Voorschoten bij aan een duurzamere samenleving.

Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn.
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel . Het Repair Café brengt daar, samen met de technische vrijwilligers verandering in.
De weer gerepareerde spullen worden opnieuw gebruikt en hoeven niet te worden weggegooid. Daardoor zijn er minder grondstoffen en energie nodig om nieuwe producten te maken. Want bij het maken van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij. In ons Repair Café leren mensen van jong en oud dus op een andere manier naar hun spullen te kijken. Daarbij help je mensen, ook die met een kleine portemonnee en tegelijkertijd doe je iets aan de weggooi-mentaliteit die er tegenwoordig heerst !
Wie niets heeft om te repareren , neemt een kop koffie en praat eens met wat buurtgenoten. Ook die dorpsgenoten zijn van harte welkom.

De doelstellingen van de Stichting Repair Café Voorschoten even op één rij:
1) Repareren op een verantwoorde manier terug te brengen in de lokale
samenleving.
2) Reparatiekennis te behouden en te verspreiden.
3) De sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerend en laagdrempelige bijeenkomsten.

Voor overige informatie:
Stichting Repair Café Voorschoten
repaircafevoorschoten@gmail.com
www.repaircafevoorschoten.nl