OPNIEUW REPAIR CAFÉ IN DE PASSAGE / ZATERDAG 25 MAART

Zaterdag 25 maart a.s. van 10.00 tot 13.00 uur zal het pas geopende Repair Café Voorschoten (RCV) voor de tweede maal in haar bestaan de deuren weer wijd openen.

Locatie: Schoolstraat 100-108, in het Atelier Zij aan Zij van de Gemiva.

Was het tijdens de eerste maal nog relatief rustig door de op die zaterdagmorgen vallende sneeuw, ditmaal verwachten de vrijwilligers van het RCV aanzienlijk meer mensen die iets leuks te repareren hebben. En net zoals bij de eerste keer kunnen ook nu weer (kleine) gebruiksgoederen ter reparatie aangeboden worden. Hierbij te denken aan elektrische apparaten, fietsen, meubels, houten speelgoed en houten gebruiksvoorwerpen, computers, speelgoed en kapotte kleding, etc. etc. En ook nu weer zullen de medewerkers en de cliënten van Gemiva voor een kleine vergoeding voor de koffie zorgen. Het bestuur en alle technische vrijwilligers van het Repair Cafe Voorschoten zijn de leiding van de Gemiva dankbaar voor het ter beschikking stellen van deze midden in het Centrum van Voorschoten gelegen ruimte.

Voor verdere informatie: zie de site van het Repair Cafe Voorschoten www.repaircafévoorschoten.nl en algemeen: www.repaircafe.nl. Het RCV is elke laatste zaterdag van de maand geopend, met uitzondering van de maanden augustus en december.

Dit jaar zal het RCV geopend zijn op de volgende zaterdagen:

29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 30 september, 28 oktober en als laatste op 25 november.

Alvast tot ziens op Zaterdag 25 maart van 10.00 tot 13.00 uur!

Repair Cafe repareerde, de eerste keer, 81,8% van de aangeboden gebruiksvoorwerpen !

Afgelopen zaterdag 11 februari is “ het nieuwe “ Repair Café van Voorschoten van start gegaan. Om 09.45 uur verrichtte waarnemend burgemeester mevrouw Bouvy-Koene de officiële openingshandeling door het aanbieden van een defecte waterkoker aan één van de tien technische vrijwilligers.

Voorafgaande aan deze opening nam Aernout Lindner, oprichter en voorzitter van de Stichting Repair Café Voorschoten, het woord.

In zijn toespraak ging hij na eenieder verwelkomd te hebben, in op de achtergronden van een Repair Café, het onderwerp duurzaamheid en bedankte hij de mensen, bedrijven en/of instellingen die het oprichten en de start van het Repair Café mede mogelijk hebben gemaakt. Met name noemde hij de medewerkers van de gemeente Voorschoten, de GEMIVA SVG groep voor de ruimte die beschikbaar is gesteld, locatiemanager mevrouw Olga Werkhoven, het Fonds 1818, Stichting Nut Voorschoten, Zotchez reclame≫ontwerp en René van Veen die namens Albert Heijn Voorschoten de biologische AH-lunch voor de vrijwilligers aanbood.

Uiteraard was er ook een speciaal woord van dank voor de burgemeester die speciaal op deze winterse zaterdagochtend naar het Repair Café aan Schoolstraat 100 en 108 was gekomen.

En last but not least dankte hij natuurlijk de technisch en bekwame vrijwilligers zonder wiens inzet een Repair Café natuurlijk niet kan draaien en laat staan functioneren.

Doordat het die ochtend flink gesneeuwd had, was het in het centrum van het dorp bijzonder stil, maar ondanks dat had een behoorlijk aantal mensen toch het Repair Café weten te vinden.

Van de aangeboden kapotte gebruiksvoorwerpen, zoals elektrische apparaten, naai en herstelwerk, kapotte fietsverlichting, kapot speelgoed, kapot houtwerk etc. kon 81,8 % gerepareerd worden; een geweldig resultaat voor zo’n eerste Repair Café-dag.

Niet alleen voor de mensen die met een gerepareerd voorwerp weer naar huis gingen was het een geslaagde ochtend; ook voor het bestuur, de technische vrijwilligers, begeleidster Jacinta Adriaanse en haar cliënten Kim en Jill (die voor de koffie en gebak zorgden).

Er hing een uiterst prettige sfeer en op deze manier werd naast het uitvoeren van reparaties en het terugbrengen van repareren in de samenleving ook bijgedragen aan een stukje sociale cohesie binnen de bewonersgroep van de gemeente Voorschoten. Het thema duurzaamheid speelde daarbij natuurlijk een belangrijke rol.

Het Repair Café van Voorschoten heeft in de opstartfase en zelfs tijdens deze opening veel steun van het Repair Café vanuit Oegstgeest gekregen en werken daardoor nauwlettend en opbouwend samen.

Kortom, een goede start van “ het nieuwe “ Repair Café Voorschoten.

Het volgende Repair Cafe is op zaterdag 25 maart a.s. op dezelfde locatie in de Passage te Voorschoten weer van 10.00 tot 13.00 uur.

( Schoolstraat 100 en 108, Atelier Zij aan Zij ).

Op de volgende data zal het Repair Café Voorschoten geopend zijn:

  • Zaterdag 25 Maart
  • Zaterdag 29 April
  • Zaterdag 27 Mei
  • Zaterdag 24 Juni
  • Zaterdag 29 Juli
  • Zaterdag 30 September
  • Zaterdag 28 Oktober
  • Zaterdag 25 November

( Telkens van 10 tot 13.00 uur, in Augustus en December gesloten).

Repair Café Voorschoten is op 11 februari j.l. van start gegaan !

Op Zaterdag 11 februari zal om 09.30 het Repair Café Voorschoten (RCV) officieel geopend worden. Op dat tijdstip opende onze waarnemend burgemeester, mevrouw Pauline Bouvy-Koene het nieuwe Repair Café . Daarna werden er vanaf 10.00 veel kapotte gebruiksvoorwerpen ter reparatie aangeboden.

In plaats van een defecte broodrooster, krultang, stofzuiger, strijkijzer etc. weg te gooien, is het vanaf 11 februari mogelijk om ermee naar het Repair Café te gaan. In het Atelier Zij aan Zij van de GEMIVA, aan de Schoolstraat 100 en 108 (in de bekende Passage) is het nieuwe Repair Café gevestigd. Daar zijn technische en deskundige vrijwilligers aanwezig om uw kapotte spullen in aanwezigheid en waar mogelijk: samen met u te gaan repareren. Uiteraard kunnen onze vrijwilligers niet alles maken, het gaat om relatief kleine reparaties aan huishoudelijke apparaten, meubels, fietsen met kleine problemen of een lekke band, een kledingreparatie, kapot speelgoed, reparaties aan allerlei houtwerk of een kapotte stoel, computers en/of printers etc. etc.

Verder is er in ons Repair Café ook de gelegenheid om eens andere dorps- en buurtgenoten te ontmoeten. Onder het genot van koffie of thee (tegen een kleine vergoeding) niet alleen te praten over het repareren van spullen maar ook om met elkaar eens van gedachten te wisselen.
Na de speciale openingsdag op 11 februari zal ons Repair Café met ingang van de maand Maart voortaan op elke LAATSTE zaterdag van de maand geopend zijn.

Het bestuur en de vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten heten u dus van harte welkom op elke laatste zaterdag van de maand. ( uitgezonderd in de maanden Augustus en December ).

(bijgewerkt 21-03-17)

Voorschoten start eigen repair café

Voorschoten – We kopen steeds meer spullen en gooien steeds meer weg. Dat was Aernout Lindner een doorn in het oog. Hij oriënteerde zich en kwam in contact met het Repair Café. Na maanden van voorbereiding opent het eerste Voorschotense Repair Café op 11 februari 2017 haar deuren.

Afkomstig uit het bedrijfsleven gooide Aernout Lindner twee jaar geleden, na een turbulente periode, het roer radicaal om. ‘Ik wilde wat meer voor de mensen doen. Via via kwam ik met het Repair Café in Oegstgeest in contact. Dat sprak me direct aan. Je helpt mensen met een kleine portemonnee en tegelijkertijd doe je iets aan de weggooi-mentaliteit die tegenwoordig heerst. Een win/win situatie dus.’

Bestuur:
Aernout ging aan de slag. Zocht en vond bestuursleden. ‘Dirk-Jan van Klink is secretaris/penningmeester, Herman Dukers doet communicatie en PR en Eveline Wiegant is algemeen coördinator voor de vrijwilligers. Ikzelf ben de oprichter, organisator en relatiebeheerder.’ Inmiddels zijn er ook al zeven enthousiaste technische vrijwilligers gevonden maar er is nog plek voor meer deskundige vrijwilligers met reparatiekennis en specifieke vaardigheden op allerlei terreinen.

Samen repareren:
‘Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Elektrische apparaten zoals stofzuigers, lampen, föhns, maar ook kleding, fietsen, speelgoed, kleine meubelen, servies, alles wat het niet meer doet, is welkom. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad.’

Het Repair Café is volgens Lindner ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. ‘Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler, een printer of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt.’

Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol want verschillende spullen kunnen langer gebruikt worden en hoeven helemaal niet weggegooid te worden. Ook wijst hij erop dat repareren niet alleen geld maar ook kostbare grondstoffen bespaart en zo bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. ‘Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk.’

Locatie:
De locatie is gevonden. De Gemiva stelde de ruimte van haar Atelier Zij aan Zij, aan de Schoolstraat 100 en 108 na goed overleg beschikbaar aan de stichting Repair Café Voorschoten. Uiteraard hebben we dat mede afgestemd met de Gemeente.

Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in Amsterdam en is een initiatief van Martine Postma, destijds journalist en publicist. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op. Deze stichting biedt ondersteuning aan lokale groepen in de hele wereld die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Voorschoten.

Dit artikel is afkomstig van www.voorschotenonline.nu