Technische vrijwilligers van het Repair Cafe repareerden weer 72% van de aangeboden gebruiksgoederen

Technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten repareerden weer 72% van de aangeboden gebruiksgoederen !

Tijdens de laatste zaterdag in de afgelopen maand Mei werden er door de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten weer vele reparaties gedaan aan de hen aangeboden gebruiksgoederen.

Zelfs een steelpan waarvan het handvat was afgebroken werd weer vakkundig gemaakt, uiteraard weer veel aangeboden elektrische apparaten, een oud en nagenoeg antiek houten (kinder)kookgereedschap, een printer die door de bekende smarties was vervuild deed het weer, er werden op een damesfiets binnen en buitenbanden vervangen, diverse naaiklussen werden er weer professioneel uitgevoerd en tenslotte werd er ook nog een oude wekker gerepareerd. Het repareren van dit soort gebruiksgoederen doet toch veel goeds voor het milieu en het betekent ook dat, vaak oude spullen, na een simpele reparatie weer prima dienst kunnen doen binnen het huishouden.
Zo dragen alle cliënten die naar het atelier “ Zij aan Zij “ komen bij aan een duurzamere samenleving. Deze mensen worden weer enthousiast om zelf te gaan repareren en ondergaan, vaak zonder dat ze het merken, een ware mentaliteitsverandering.
Het is mooi om te zien dat inmiddels ook enkele jongeren de weg naar het Repair Café Voorschoten hebben gevonden en zich bewust worden van de vele mogelijkheden van een reparatie of desnoods een goed advies. Daarvoor stelt het Repair Café het op prijs indien jongeren met een technische achtergrond en kennis en kunde zich aanmelden bij het RCV.
Dit kan eenvoudig via een mailtje naar: repaircafevoorschoten@gmail.com
Zij worden dan vanzelf uitgenodigd voor een persoonlijk en vrijwillig gesprek bij een van de vier bestuursleden.

Ook deze maand is er weer een Repair Cafe in Voorschoten en wel op * ZATERDAG 24 JUNI a.s. * aan de Schoolstraat 100 ( in de Passage ).
U bent van harte welkom van 10.00 tot 13.00 uur. Neemt u een vriend of vriendin mee en vraag of hij/zij nog iets te repareren heeft. Zo heeft u beiden een gezellige ochtend met een goed kopje koffie en gaat u samen (meestal) weer tevreden naar huis.

Voor verdere informatie kijkt u even op:
www.repaircafevoorschoten.nl of op de site www.repaircafenederland.nl

Repair Café Voorschoten was weer een succes !

Ondanks de Mei-vakantie kwamen er zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur weer zo’n 40 klanten naar het Repair Café in het atelier van de GEMIVA aan de Schoolstraat 100.
Ook nu weer kon er 70% van de aangeboden gebruiksartikelen worden gerepareerd .

Veelal elektrische apparaten waarvan de wachttijd helaas aardig opliep, zoals veel defecte stofzuigers, een niet goed werkende printer, een verkalkt stoomstrijkijzer, de bekende koffiezetapparaten en een lamp. Ook diverse kledingstukken, enkele houtreparaties, een kapotte kunststof speelgoedkraan en zelfs een zilveren servethouder werden er weer gerepareerd.
Het doet de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten goed dat er steeds meer en veelal beter gereedschap aanwezig is om specifieke apparaten te kunnen repareren. Na een grondige speurtocht van de materiaalbeheerder zijn er nu speciale bitjes aanwezig om de veelal fabrikant gebonden schroeven te demonteren. En dat zal een doorn in het oog zijn van deze fabrikanten die DUURZAAMHEID blijkbaar laag in het vaandel hebben staan en productie en verkoop hoog. In nauwe samenwerking met de technische vrijwilligers van het Repair Café te Oegstgeest zullen de Voorschotense reparateurs door hen geschoold worden om deze vaak slecht te demonteren machines alsnog te repareren. Zo maken alle technische vrijwilligers van DUURZAAMHEID een begrip, mede omdat REPAREREN leuk en vaak heel eenvoudig is.
Wij adviseren mensen om gebruiksgoederen te kopen van een gedegen kwaliteit en om te vragen of ze eenvoudig gerepareerd kunnen worden als ze defect raken.

Want………………. ‘ ZIEN REPAREREN ‘ DOET ZELF REPAREREN !

De medewerking van de sponsors van het Repair Café, waaronder de Gemeente Voorschoten, de Gemiva, notariskantoor Delahaije, de plaatselijke vestiging van Albert Heijn, en enkele niet nader te noemen Stichtingen zijn van groot belang en daar is het bestuur van “ het RCV “ deze instanties natuurlijk heel erg dankbaar voor.
Om het voortbestaan van het Rapair Café te garanderen kunt “ ook u “ uw eigen steentje bijdragen door zich aan te melden als DONATEUR van het Repair Café te Voorschoten. Door slechts € 10,00
( tien euro ) over te maken naar het rekeningnummer: NLRABO 031 469 1820 ten name Repair Café Voorschoten met de vermelding “ Donateur van het RCV “. Hiermee steunt u onze Stichting en bevordert u de duurzaamheid en het meer bewust worden van repareren voor jong en oud in uw eigen dorp. Geef u dus vandaag nog even op.

Het volgende Repair Café zal weer op de laatste zaterdag van de maand Mei plaatsvinden en wel op Zaterdag 27 mei a.s van 10.00 tot 13.00 uur in het atelier van de Gemiva ( in de Passage ).

Voor meer informatie: zie www.repaircafevoorschoten.nl of www.repaircafe.nl

Aantal reparaties tijdens het tweede Repair Café van Voorschoten verdubbeld.

Op zaterdag 25 maart vond in het bekende atelier Zij aan Zij van de Gemiva alweer het tweede Repair Café van Voorschoten plaats. Werkte het weer de eerste keer in februari, door sneeuw en kou, niet mee, dit keer waren de weersomstandigheden aanzienlijk beter.
En dit, in combinatie met de al wat grotere bekendheid van “ het Repair Café te Voorschoten “ resulteerde in een verdubbeling van het aantal aangeboden en te repareren gebruiksvoorwerpen. Van de 56 ter reparatie aangeboden zaken, kon uiteindelijk zo’n ruim 70% gerepareerd worden, om over de duurzaamheid van sommige producten nog maar even te zwijgen. Het Repair Cafe maakt ze gewoon duurzaam. Voor de drie uur durende openingstijd van 10.00 tot 13.00 uur waren 40 geslaagde reparaties een geweldige score.

Repareren is leuk en vaak heel eenvoudig !

Doordat sommige apparaten, juist met het oog op voorkoming van reparatie door derden (!), door de fabrikanten met afwijkende schroefjes, klemmetjes etc., worden afgesloten, moest een aantal malen de reparatiehanddoek in de ring geworpen worden en konden de eigenaren dit keer nog niet geheel geholpen worden. Uiteraard gaan het bestuur en de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten nu achter het speciaal daarvoor benodigde gereedschap aan zodat ook een volgende keer deze “ moeilijk gevallen ” geholpen kunnen worden. Want ook onze technische vrijwilligers vinden repareren leuk en met een beetje doorzettingsvermogen komen zij samen met de klant tot de meest leuke en creatieve oplossingen.

Ook nu weer heerste er een leuke gezellige en ontspannen sfeer. Veel geslaagde reparaties ( waaronder houten kinderspeelgoed, veel aangeboden elektrische apparaten, een niet goed werkende printer, enkele fietsen en ook meerdere geslaagde kledingreparaties ).

Maar……….vooral veel positief ingestelde mensen, een lekker kopje koffie met een koekje, verzorgd door de immer enthousiaste medewerkster en de twee aanwezige cliënten van Gemiva.
En natuurlijk niet te vergeten de heerlijke biologische AH-lunch voor de hardwerkende vrijwilligers, die wederom weer werd aangeboden door de vestiging van Albert Heijn in VOORSCHOTEN.

Het volgende Repair Café Voorschoten zal zijn op zaterdag 29 april, van 10.00-13.00, uiteraard weer in het atelier Zij aan Zij van Gemiva, aan de Schoolstraat 100-108. U kunt er weer, vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur terecht met al uw elektrische apparaten, kleine meubels of andere soorten houtreparaties, kapotte gebruiksvoorwerpen en defect speelgoed, computers, kleding etc. etc.

Tot ziens op 29 april a.s. !

Het Repair Cafe Voorschoten is geopend op elke laatste zaterdag van de maand in 2017 en wel op:

Zaterdag 27 mei, Zaterdag 24 juni, Zaterdag 29 juli, in augustus gesloten (vakantieperiode), Zaterdag 30 september, Zaterdag 28 oktober, Zaterdag 25 november, en in december gesloten (vakantieperiode)

( Zie ook de site van: www.repaircafevoorschoten.nl of de landelijke site: www.repaircafe.nl )

Voor overige informatie:
repaircafevoorschoten@gmail.com

OPNIEUW REPAIR CAFÉ IN DE PASSAGE / ZATERDAG 25 MAART

Zaterdag 25 maart a.s. van 10.00 tot 13.00 uur zal het pas geopende Repair Café Voorschoten (RCV) voor de tweede maal in haar bestaan de deuren weer wijd openen.

Locatie: Schoolstraat 100-108, in het Atelier Zij aan Zij van de Gemiva.

Was het tijdens de eerste maal nog relatief rustig door de op die zaterdagmorgen vallende sneeuw, ditmaal verwachten de vrijwilligers van het RCV aanzienlijk meer mensen die iets leuks te repareren hebben. En net zoals bij de eerste keer kunnen ook nu weer (kleine) gebruiksgoederen ter reparatie aangeboden worden. Hierbij te denken aan elektrische apparaten, fietsen, meubels, houten speelgoed en houten gebruiksvoorwerpen, computers, speelgoed en kapotte kleding, etc. etc. En ook nu weer zullen de medewerkers en de cliënten van Gemiva voor een kleine vergoeding voor de koffie zorgen. Het bestuur en alle technische vrijwilligers van het Repair Cafe Voorschoten zijn de leiding van de Gemiva dankbaar voor het ter beschikking stellen van deze midden in het Centrum van Voorschoten gelegen ruimte.

Voor verdere informatie: zie de site van het Repair Cafe Voorschoten www.repaircafévoorschoten.nl en algemeen: www.repaircafe.nl. Het RCV is elke laatste zaterdag van de maand geopend, met uitzondering van de maanden augustus en december.

Dit jaar zal het RCV geopend zijn op de volgende zaterdagen:

29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 30 september, 28 oktober en als laatste op 25 november.

Alvast tot ziens op Zaterdag 25 maart van 10.00 tot 13.00 uur!

Repair Cafe repareerde, de eerste keer, 81,8% van de aangeboden gebruiksvoorwerpen !

Afgelopen zaterdag 11 februari is “ het nieuwe “ Repair Café van Voorschoten van start gegaan. Om 09.45 uur verrichtte waarnemend burgemeester mevrouw Bouvy-Koene de officiële openingshandeling door het aanbieden van een defecte waterkoker aan één van de tien technische vrijwilligers.

Voorafgaande aan deze opening nam Aernout Lindner, oprichter en voorzitter van de Stichting Repair Café Voorschoten, het woord.

In zijn toespraak ging hij na eenieder verwelkomd te hebben, in op de achtergronden van een Repair Café, het onderwerp duurzaamheid en bedankte hij de mensen, bedrijven en/of instellingen die het oprichten en de start van het Repair Café mede mogelijk hebben gemaakt. Met name noemde hij de medewerkers van de gemeente Voorschoten, de GEMIVA SVG groep voor de ruimte die beschikbaar is gesteld, locatiemanager mevrouw Olga Werkhoven, het Fonds 1818, Stichting Nut Voorschoten, Zotchez reclame≫ontwerp en René van Veen die namens Albert Heijn Voorschoten de biologische AH-lunch voor de vrijwilligers aanbood.

Uiteraard was er ook een speciaal woord van dank voor de burgemeester die speciaal op deze winterse zaterdagochtend naar het Repair Café aan Schoolstraat 100 en 108 was gekomen.

En last but not least dankte hij natuurlijk de technisch en bekwame vrijwilligers zonder wiens inzet een Repair Café natuurlijk niet kan draaien en laat staan functioneren.

Doordat het die ochtend flink gesneeuwd had, was het in het centrum van het dorp bijzonder stil, maar ondanks dat had een behoorlijk aantal mensen toch het Repair Café weten te vinden.

Van de aangeboden kapotte gebruiksvoorwerpen, zoals elektrische apparaten, naai en herstelwerk, kapotte fietsverlichting, kapot speelgoed, kapot houtwerk etc. kon 81,8 % gerepareerd worden; een geweldig resultaat voor zo’n eerste Repair Café-dag.

Niet alleen voor de mensen die met een gerepareerd voorwerp weer naar huis gingen was het een geslaagde ochtend; ook voor het bestuur, de technische vrijwilligers, begeleidster Jacinta Adriaanse en haar cliënten Kim en Jill (die voor de koffie en gebak zorgden).

Er hing een uiterst prettige sfeer en op deze manier werd naast het uitvoeren van reparaties en het terugbrengen van repareren in de samenleving ook bijgedragen aan een stukje sociale cohesie binnen de bewonersgroep van de gemeente Voorschoten. Het thema duurzaamheid speelde daarbij natuurlijk een belangrijke rol.

Het Repair Café van Voorschoten heeft in de opstartfase en zelfs tijdens deze opening veel steun van het Repair Café vanuit Oegstgeest gekregen en werken daardoor nauwlettend en opbouwend samen.

Kortom, een goede start van “ het nieuwe “ Repair Café Voorschoten.

Het volgende Repair Cafe is op zaterdag 25 maart a.s. op dezelfde locatie in de Passage te Voorschoten weer van 10.00 tot 13.00 uur.

( Schoolstraat 100 en 108, Atelier Zij aan Zij ).

Op de volgende data zal het Repair Café Voorschoten geopend zijn:

  • Zaterdag 25 Maart
  • Zaterdag 29 April
  • Zaterdag 27 Mei
  • Zaterdag 24 Juni
  • Zaterdag 29 Juli
  • Zaterdag 30 September
  • Zaterdag 28 Oktober
  • Zaterdag 25 November

( Telkens van 10 tot 13.00 uur, in Augustus en December gesloten).

Repair Café Voorschoten is op 11 februari j.l. van start gegaan !

Op Zaterdag 11 februari zal om 09.30 het Repair Café Voorschoten (RCV) officieel geopend worden. Op dat tijdstip opende onze waarnemend burgemeester, mevrouw Pauline Bouvy-Koene het nieuwe Repair Café . Daarna werden er vanaf 10.00 veel kapotte gebruiksvoorwerpen ter reparatie aangeboden.

In plaats van een defecte broodrooster, krultang, stofzuiger, strijkijzer etc. weg te gooien, is het vanaf 11 februari mogelijk om ermee naar het Repair Café te gaan. In het Atelier Zij aan Zij van de GEMIVA, aan de Schoolstraat 100 en 108 (in de bekende Passage) is het nieuwe Repair Café gevestigd. Daar zijn technische en deskundige vrijwilligers aanwezig om uw kapotte spullen in aanwezigheid en waar mogelijk: samen met u te gaan repareren. Uiteraard kunnen onze vrijwilligers niet alles maken, het gaat om relatief kleine reparaties aan huishoudelijke apparaten, meubels, fietsen met kleine problemen of een lekke band, een kledingreparatie, kapot speelgoed, reparaties aan allerlei houtwerk of een kapotte stoel, computers en/of printers etc. etc.

Verder is er in ons Repair Café ook de gelegenheid om eens andere dorps- en buurtgenoten te ontmoeten. Onder het genot van koffie of thee (tegen een kleine vergoeding) niet alleen te praten over het repareren van spullen maar ook om met elkaar eens van gedachten te wisselen.
Na de speciale openingsdag op 11 februari zal ons Repair Café met ingang van de maand Maart voortaan op elke LAATSTE zaterdag van de maand geopend zijn.

Het bestuur en de vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten heten u dus van harte welkom op elke laatste zaterdag van de maand. ( uitgezonderd in de maanden Augustus en December ).

(bijgewerkt 21-03-17)

Voorschoten start eigen repair café

Voorschoten – We kopen steeds meer spullen en gooien steeds meer weg. Dat was Aernout Lindner een doorn in het oog. Hij oriënteerde zich en kwam in contact met het Repair Café. Na maanden van voorbereiding opent het eerste Voorschotense Repair Café op 11 februari 2017 haar deuren.

Afkomstig uit het bedrijfsleven gooide Aernout Lindner twee jaar geleden, na een turbulente periode, het roer radicaal om. ‘Ik wilde wat meer voor de mensen doen. Via via kwam ik met het Repair Café in Oegstgeest in contact. Dat sprak me direct aan. Je helpt mensen met een kleine portemonnee en tegelijkertijd doe je iets aan de weggooi-mentaliteit die tegenwoordig heerst. Een win/win situatie dus.’

Bestuur:
Aernout ging aan de slag. Zocht en vond bestuursleden. ‘Dirk-Jan van Klink is secretaris/penningmeester, Herman Dukers doet communicatie en PR en Eveline Wiegant is algemeen coördinator voor de vrijwilligers. Ikzelf ben de oprichter, organisator en relatiebeheerder.’ Inmiddels zijn er ook al zeven enthousiaste technische vrijwilligers gevonden maar er is nog plek voor meer deskundige vrijwilligers met reparatiekennis en specifieke vaardigheden op allerlei terreinen.

Samen repareren:
‘Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Elektrische apparaten zoals stofzuigers, lampen, föhns, maar ook kleding, fietsen, speelgoed, kleine meubelen, servies, alles wat het niet meer doet, is welkom. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad.’

Het Repair Café is volgens Lindner ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. ‘Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler, een printer of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt.’

Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol want verschillende spullen kunnen langer gebruikt worden en hoeven helemaal niet weggegooid te worden. Ook wijst hij erop dat repareren niet alleen geld maar ook kostbare grondstoffen bespaart en zo bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. ‘Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk.’

Locatie:
De locatie is gevonden. De Gemiva stelde de ruimte van haar Atelier Zij aan Zij, aan de Schoolstraat 100 en 108 na goed overleg beschikbaar aan de stichting Repair Café Voorschoten. Uiteraard hebben we dat mede afgestemd met de Gemeente.

Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in Amsterdam en is een initiatief van Martine Postma, destijds journalist en publicist. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op. Deze stichting biedt ondersteuning aan lokale groepen in de hele wereld die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Voorschoten.

Dit artikel is afkomstig van www.voorschotenonline.nu