Repair Café Voorschoten was weer een succes !

Ondanks de Mei-vakantie kwamen er zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur weer zo’n 40 klanten naar het Repair Café in het atelier van de GEMIVA aan de Schoolstraat 100.
Ook nu weer kon er 70% van de aangeboden gebruiksartikelen worden gerepareerd .

Veelal elektrische apparaten waarvan de wachttijd helaas aardig opliep, zoals veel defecte stofzuigers, een niet goed werkende printer, een verkalkt stoomstrijkijzer, de bekende koffiezetapparaten en een lamp. Ook diverse kledingstukken, enkele houtreparaties, een kapotte kunststof speelgoedkraan en zelfs een zilveren servethouder werden er weer gerepareerd.
Het doet de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten goed dat er steeds meer en veelal beter gereedschap aanwezig is om specifieke apparaten te kunnen repareren. Na een grondige speurtocht van de materiaalbeheerder zijn er nu speciale bitjes aanwezig om de veelal fabrikant gebonden schroeven te demonteren. En dat zal een doorn in het oog zijn van deze fabrikanten die DUURZAAMHEID blijkbaar laag in het vaandel hebben staan en productie en verkoop hoog. In nauwe samenwerking met de technische vrijwilligers van het Repair Café te Oegstgeest zullen de Voorschotense reparateurs door hen geschoold worden om deze vaak slecht te demonteren machines alsnog te repareren. Zo maken alle technische vrijwilligers van DUURZAAMHEID een begrip, mede omdat REPAREREN leuk en vaak heel eenvoudig is.
Wij adviseren mensen om gebruiksgoederen te kopen van een gedegen kwaliteit en om te vragen of ze eenvoudig gerepareerd kunnen worden als ze defect raken.

Want………………. ‘ ZIEN REPAREREN ‘ DOET ZELF REPAREREN !

De medewerking van de sponsors van het Repair Café, waaronder de Gemeente Voorschoten, de Gemiva, notariskantoor Delahaije, de plaatselijke vestiging van Albert Heijn, en enkele niet nader te noemen Stichtingen zijn van groot belang en daar is het bestuur van “ het RCV “ deze instanties natuurlijk heel erg dankbaar voor.
Om het voortbestaan van het Rapair Café te garanderen kunt “ ook u “ uw eigen steentje bijdragen door zich aan te melden als DONATEUR van het Repair Café te Voorschoten. Door slechts € 10,00
( tien euro ) over te maken naar het rekeningnummer: NLRABO 031 469 1820 ten name Repair Café Voorschoten met de vermelding “ Donateur van het RCV “. Hiermee steunt u onze Stichting en bevordert u de duurzaamheid en het meer bewust worden van repareren voor jong en oud in uw eigen dorp. Geef u dus vandaag nog even op.

Het volgende Repair Café zal weer op de laatste zaterdag van de maand Mei plaatsvinden en wel op Zaterdag 27 mei a.s van 10.00 tot 13.00 uur in het atelier van de Gemiva ( in de Passage ).

Voor meer informatie: zie www.repaircafevoorschoten.nl of www.repaircafe.nl