Repair Café Voorschoten en de ANWB zorgen ervoor dat je weer gezien wordt

Repair Café Voorschoten en de ANWB zorgen ervoor dat je gezien wordt !

Zaterdag 28 oktober is er weer Repair Café Voorschoten (RCV) aan de Schoolstraat 100 en 108, beter bekend als het wijkservicecentrum van de Gemiva in de bekende Passage midden in onze dorpskern.

De ANWB en het Repair Café Voorschoten organiseren dit keer samen de landelijke ANWB fiets-verlichtingsactie.
Uiteraard vinden de gebruikelijke reparaties aan elektrische apparaten en elektronica , aan kleine meubels en gebruiksvoorwerpen van hout en kunststof, aan speelgoed, aan kleding en andere kapotte spullen van onze dorpsgenoten gewoon doorgang. Maar de RCV/ANWB verlichtingsactie staat dit keer als “thema” centraal.
Vandaar ook dat de openingstijden dit keer extra lang zijn en wel van 10.00 tot 16.00 uur. Een veilige en goed verlichte fiets in het verkeer is heel erg belangrijk. Met fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met ruim 20% wijzen de statistieken uit.

De aangeboden fietsen worden op 5 kritische verlichtingspunten en op 12 overige checkpunten gecontroleerd door de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten. Is het met de verlichting wel oké?, werken de voor en de achterlamp wel?, is de reflectie wel in orde?. En verder: hoe is de staat van de remmen?, hoe is de staat van de beide banden en zijn ze op de juiste spanning?, is het zadel wel goed afgesteld?, zitten stuur en handvatten vast?, zitten de spatborden wel stevig vast?, zijn er jas en voetbeschermers aanwezig?, is de ketting goed op spanning? en is deze goed gesmeerd?
Dit zijn zo van die Checkpunten waar naar gekeken zal worden. U en uw kinderen zijn van harte welkom. Daarna krijgt men een officiële ANWB checkkaart mee en kan je met “de fiets” direct weer veilig op weg.
Bij echt grote problemen zijn de geselecteerde en plaatselijke fietswinkels op vertoon van deze ANWB checkkaart bereid om 15% korting te geven bij een besteding van minimaal 10,00 euro aan verlichtingsonderdelen.
Zo zorgen wij er samen met u voor dat het fietsverkeer van bijvoorbeeld onze kinderen en alle overige verkeersdeelnemers weer veiliger wordt.

Tijdens het Repair Café van zaterdag 30 September werden er weer vele gebruiksvoorwerpen ter reparatie aangeboden. Ook nu werd er weer een heel goed resultaat geboekt en dragen wij als bewoners van de Gemeente Voorschoten bij aan een duurzamere samenleving.

Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn.
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel . Het Repair Café brengt daar, samen met de technische vrijwilligers verandering in.
De weer gerepareerde spullen worden opnieuw gebruikt en hoeven niet te worden weggegooid. Daardoor zijn er minder grondstoffen en energie nodig om nieuwe producten te maken. Want bij het maken van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij. In ons Repair Café leren mensen van jong en oud dus op een andere manier naar hun spullen te kijken. Daarbij help je mensen, ook die met een kleine portemonnee en tegelijkertijd doe je iets aan de weggooi-mentaliteit die er tegenwoordig heerst !
Wie niets heeft om te repareren , neemt een kop koffie en praat eens met wat buurtgenoten. Ook die dorpsgenoten zijn van harte welkom.

De doelstellingen van de Stichting Repair Café Voorschoten even op één rij:
1) Repareren op een verantwoorde manier terug te brengen in de lokale
samenleving.
2) Reparatiekennis te behouden en te verspreiden.
3) De sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerend en laagdrempelige bijeenkomsten.

Voor overige informatie:
Stichting Repair Café Voorschoten
repaircafevoorschoten@gmail.com
www.repaircafevoorschoten.nl