SUCCESVOL EERSTE JAAR REPAIR ”CAFE VOORSCHOTEN”.

SUCCESVOL EERSTE JAAR REPAIR CAFE VOORSCHOTEN

Het was alweer één jaar geleden dat door burgemeester mevrouw Bouvy-Koene in februari 2017 de eerste REPAIR CAFÉ dag in Voorschoten werd geopend. Het blijkt in onze gemeente Voorschoten een succes te zijn want de openingstijden werden de laatste REPAIR CAFE’s al verruimd vanwege de vele reparatieverzoeken.
Sindsdien is er veel gebeurd en is, buiten de 4 bestuursleden, het aantal van technische vrijwilligers inmiddels gestegen tot 13 enthousiaste reparateurs. Met uitzondering van de maanden juli en december was er op iedere laatste zaterdag van de maand een reparatiebijeenkomst in het atelier Zij aan Zij van de Gemiva-SVG groep aan de Schoolstraat 100 en 108 in Voorschoten.

BIJNA 300 GEBRUIKSVOORWERPEN WERDEN TER REPARATIE AANGEBODEN.

In het afgelopen jaar zijn exact 297 voorwerpen ter reparatie aangeboden, waarvan er 195 zijn gerepareerd en er nog een tiental gebruiksvoorwerpen in afwachting is van het juiste onderdeel. Een slagingspercentage van ruim 65% wat zeker voor het eerste operationele jaar een uitstekend resultaat is. Deze gerepareerde gebruiksvoorwerpen zijn dus niet op een afvalberg beland, maar worden thuis opnieuw gebruikt.
De afgelopen REPAIR CAFÉ bijeenkomst op zaterdag 24 februari j.l. met dit keer als thema het slijpen van Scharen en Messen, bleek een groot succes. Alleen al op deze dag ontving REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN 73 reparatieverzoeken, waarvan 34 slijpverzoeken met meerdere meegebrachte te slijpen voorwerpen. Er werden naar schatting circa 150 messen en (tuin)scharen geslepen.
Van alle aangeboden voorwerpen konden er slechts 13 niet gerepareerd worden, waardoor er een slagingspercentage van 82,2 % werd bereikt.

ZATERDAG 31 MAART A.S. WEGENS SUCCES WEER THEMA:
“ MESSEN EN SCHAREN SLIJPEN “.

De komende REPAIR CAFÉ bijeenkomst op zaterdag 31 maart 2018 zal opnieuw in het teken staan van het slijpen van Scharen en Messen, zoals snoei-, keuken- en tuinscharen en diverse soorten messen. Daarnaast is het REPAIR CAFÉ op 31 maart 2018 vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur weer open en beschikbaar voor het herstel van speelgoed, meubelen, fietsen, kleding en overig textiel en uiteraard voor de elektrische apparaten. REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN verwacht weer een hoge opkomst en wij zien u graag op zaterdag 31 maart a.s.

Voor overige informatie:
www.repaircafevoorschoten.nl of op de site van het www.repaircafenederland.nl

( Het Repair Café Voorschoten wordt mede mogelijk gemaakt door : de Gemeente Voorschoten, de Gemiva-SVG groep, enkele Voorschotense Stichtingen en Fondsen, de firma Heijmans en het Albert Heijn Filiaal in Voorschoten ).