Repair Cafe repareerde, de eerste keer, 81,8% van de aangeboden gebruiksvoorwerpen !

Afgelopen zaterdag 11 februari is “ het nieuwe “ Repair Café van Voorschoten van start gegaan. Om 09.45 uur verrichtte waarnemend burgemeester mevrouw Bouvy-Koene de officiële openingshandeling door het aanbieden van een defecte waterkoker aan één van de tien technische vrijwilligers.

Voorafgaande aan deze opening nam Aernout Lindner, oprichter en voorzitter van de Stichting Repair Café Voorschoten, het woord.

In zijn toespraak ging hij na eenieder verwelkomd te hebben, in op de achtergronden van een Repair Café, het onderwerp duurzaamheid en bedankte hij de mensen, bedrijven en/of instellingen die het oprichten en de start van het Repair Café mede mogelijk hebben gemaakt. Met name noemde hij de medewerkers van de gemeente Voorschoten, de GEMIVA SVG groep voor de ruimte die beschikbaar is gesteld, locatiemanager mevrouw Olga Werkhoven, het Fonds 1818, Stichting Nut Voorschoten, Zotchez reclame≫ontwerp en René van Veen die namens Albert Heijn Voorschoten de biologische AH-lunch voor de vrijwilligers aanbood.

Uiteraard was er ook een speciaal woord van dank voor de burgemeester die speciaal op deze winterse zaterdagochtend naar het Repair Café aan Schoolstraat 100 en 108 was gekomen.

En last but not least dankte hij natuurlijk de technisch en bekwame vrijwilligers zonder wiens inzet een Repair Café natuurlijk niet kan draaien en laat staan functioneren.

Doordat het die ochtend flink gesneeuwd had, was het in het centrum van het dorp bijzonder stil, maar ondanks dat had een behoorlijk aantal mensen toch het Repair Café weten te vinden.

Van de aangeboden kapotte gebruiksvoorwerpen, zoals elektrische apparaten, naai en herstelwerk, kapotte fietsverlichting, kapot speelgoed, kapot houtwerk etc. kon 81,8 % gerepareerd worden; een geweldig resultaat voor zo’n eerste Repair Café-dag.

Niet alleen voor de mensen die met een gerepareerd voorwerp weer naar huis gingen was het een geslaagde ochtend; ook voor het bestuur, de technische vrijwilligers, begeleidster Jacinta Adriaanse en haar cliënten Kim en Jill (die voor de koffie en gebak zorgden).

Er hing een uiterst prettige sfeer en op deze manier werd naast het uitvoeren van reparaties en het terugbrengen van repareren in de samenleving ook bijgedragen aan een stukje sociale cohesie binnen de bewonersgroep van de gemeente Voorschoten. Het thema duurzaamheid speelde daarbij natuurlijk een belangrijke rol.

Het Repair Café van Voorschoten heeft in de opstartfase en zelfs tijdens deze opening veel steun van het Repair Café vanuit Oegstgeest gekregen en werken daardoor nauwlettend en opbouwend samen.

Kortom, een goede start van “ het nieuwe “ Repair Café Voorschoten.

Het volgende Repair Cafe is op zaterdag 25 maart a.s. op dezelfde locatie in de Passage te Voorschoten weer van 10.00 tot 13.00 uur.

( Schoolstraat 100 en 108, Atelier Zij aan Zij ).

Op de volgende data zal het Repair Café Voorschoten geopend zijn:

  • Zaterdag 25 Maart
  • Zaterdag 29 April
  • Zaterdag 27 Mei
  • Zaterdag 24 Juni
  • Zaterdag 29 Juli
  • Zaterdag 30 September
  • Zaterdag 28 Oktober
  • Zaterdag 25 November

( Telkens van 10 tot 13.00 uur, in Augustus en December gesloten).