Apparaten weggooien ? ‘ Niet de bedoeling’, vinden ze bij het Repair Café Voorschoten.

‘Waardeer het, repareer het !’Sinds de oprichting van het Repair Café Voorschoten is bovenstaande slogan een begrip geworden onder de vrijwilligers en de inwoners van het dorp Voorschoten. Er worden nog steeds te veel dingen weggegooid, die nog goed te repareren zijn.

En dat is een doorn in het oog van de bestuursleden van het Repair Café Voorschoten.

Wij proberen het repareren op een zo verantwoorde manier terug te brengen in de lokale bevolking. Daarbij streven wij ernaar om reparatiekennis te behouden en deze onder andere mensen te verspreiden door het kapotte onderwerp “samen” met onze vrijwilligers te repareren. Het is daarbij geweldig leuk om te zien hoe buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren hier in ons Repair Café met elkaar in contact komen en met elkaar omgaan.

‘Weggooien, mooi niet!’

Wij doen er alles aan om de reparaties te laten slagen en zo de afvalberg tot een minimum te beperken. Zo dragen wij als vrijwilligers en als dorpsgenoten bij aan een duurzamere samenleving. Het gemiddelde slagingspercentage van de reparaties in het afgelopen jaar ligt op ruim 70% van de gemiddeld 70 reparaties die wij elke laatste zaterdag van de maand uitvoeren. Dat betekent dat er zo’n kleine 50 producten minder op de afvalberg terechtkomen.

En daar zijn wij samen met al onze technische vrijwilligers heel blij mee.

‘ Zonder vrijwilligers, geen Repair Café Voorschoten!’

Wij kunnen als bestuursleden van alles organiseren maar zonder de hulp van onze technische vrijwilligers zou het Repair Café Voorschoten niet bestaan. Deze vrijwilligers zijn meestal mensen die met vervroegd pensioen, of met normaal pensioen  zijn gegaan en hun kostbare vrije tijd op een goede en verantwoorde manier willen invullen. Daarbij willen zij ook wat voor de gemeenschap doen en hun reparatiekennis aan anderen over te brengen. Uiteraard zijn ook jonge mensen van harte welkom om als vrijwilliger aan te treden. Zo kunnen ook zij veel kennis en ervaring met betrekking tot reparaties van de ouderen onder ons op doen.

‘ Zonder sponsoren, geen Repair Café Voorschoten!’

Sinds december 2016, de oprichtingsdatum van het Repair Café in Voorschoten zijn er externe instanties en bedrijven betrokken bij ons Repair Café. En deze zijn nog steeds betrokken zoals de Gemiva-SVG Groep, de Gemeente Voorschoten, het Fonds 1818, Stichting NUT, het Albert Heijn Filiaal in Voorschoten en de firma Heijmans. Deze instanties en bedrijven zien het nut van ‘ Repareer het en Waardeer het “ in.

Ook de vrijwillige bijdrage van ons cliënten dragen bij aan het financiële resultaat waardoor wij weer in staat zijn nieuwe gereedschappen en materialen aan te schaffen voor toekomstige reparaties.

‘ Openingstijden van Repair Café Voorschoten ‘

Het Repair Café Voorschoten, aan de Schoolstraat 100 en 108, beter bekend als het Altelier Zij aan Zij van de Gemiva-SVG groep (in de Passage), is geopend op onderstaande zaterdagen:

Altijd op de LAATSTE ZATERDAG van de maand, is het Repair Café van 10.00 uur tot 15.00 uur geopend. (uitgezonderd in de vakantiemaanden juli en december).

2019:

zaterdag 28 september

zaterdag 26 oktober

zaterdag 30 november

Maand December / Repair Café Voorschoten gesloten.

2020:

zaterdag 25 januari

zaterdag 29 februari                                              

zaterdag 28 maart

zaterdag 25 april

zaterdag 30 mei

zaterdag 27 juni

Maand Juli / Repair Café Voorschoten gesloten.

Locatie:

Schoolstraat 100 en 108, het wijkservicecentrum – Atelier van Zij aan Zij, Gemiva-SVG Groep.