Voorlopige sluiting Repair Café Voorschoten in verband met Corona-virus ( tot voorlopig einde van het 2e kwartaal 2021).

Aan alle bezoekers van de website van “ons ” Repair Café in Voorschoten.

We hebben als bestuur van het Repair Café Voorschoten helaas moeten besluiten om, in verband met de verdere verspreiding van het Coronavirus, de komende Repair Café bijeenkomsten in de resterende maanden van 2020 en voorlopig tot het einde van het 2e kwartaal 2021 ieder geval af te gelasten.

Dit betekent dat de verwachting is dat het Repair Café pas weer geopend zal zijn indien de medewerkers en bezoekers van het Repair Café allen gevaccineerd zijn. Men dient dus t.z.t. een geldig vaccinatiebewijs te tonen bij binnenkomst van het Repair Café.

Mocht onverhoopt een eerdere openingsdatum door ons verantwoord zijn dan houden wij u daarvan op de hoogte via onze website: www.repaircafevoorschoten.nl

Tevens zal er dan een persbericht verschijnen in de lokale media en op de digitale krant/borden in de Gemeente Voorschoten.

Namens het bestuur van Repair Café Voorschoten:

Aernout Lindner         Voorzitter.

Dirk Jan van Klink      Secretaris & Penningmeester. 

Eveline Wiegant         Lid / verantw. voor de vrijwilligers.

Leen Burghart             Lid / verantw. voor Pers & Pr.