Repair Café Voorschoten heeft in 2018 het aantal reparatieverzoeken sterk zien stijgen !

SUCCESVOL VOORSCHOTENS REPAIR CAFÉ !

Het jaar 2018 was voor Repair Café Voorschoten een erg succesvol jaar. De allereerste reparatiebijeenkomst vond plaats op 11 februari 2017; die toen door burgemeester Pauline Bouvy-Koene werd geopend. Het aantal reparatieverzoeken, telkens op de laatste zaterdag van de maand, steeg van 297 in 2017 naar 471 stuks in 2018 met een succesvol slagingspercentage van ruim 71%. En zo zijn er zo’n 335 gebruiksvoorwerpen niet op de afvalberg beland maar nog steeds in gebruik bij de mensen thuis, aldus oprichter en voorzitter Aernout Lindner. Deze spullen kunnen dus langer worden gebruikt en hoefden niet te worden weggegooid. Daardoor zijn er ook minder grondstoffen en energie nodig om weer nieuwe producten te maken. Zo draagt het Repair Café Voorschoten met de mensen die het Repair Café bezoeken samen bij aan duurzaamheid op lokaal niveau. 

WAT IS EIGENLIJK EEN REPAIR CAFÉ EIGENLIJK ?

Het Repair Café is een evenement waar het draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om zoveel mogelijk reparaties uit te voeren. Deze locatie aan de Voorschotense Passage die 10 zaterdagen per jaar beschikbaar wordt gesteld door de Gemiva-SVG groep delen wij inmiddels met ruim 16 technische vrijwilligers(sters) aldus Eveline Wiegant (coördinator vrijwilligers).  Wij repareren veel elektrische apparaten, kleding, klein antiek en modern houtwerk, meubelmateriaal, speelgoed, fietsen, slijpen messen en scharen en vele overige gebruiksvoorwerpen. Bezoekers van het Repair Café Voorschoten brengen van huis uit hun kapotte spullen mee. Deze bezoekers worden direct opgevangen en krijgen na registratie van de meegebrachte spullen een volgnummer toegewezen en een kopje koffie aangeboden in de ontvangstruimte. Zodra de bezoeker aan de beurt is wordt een stoel tegenover de vrijwilliger aan de hersteltafel aangeboden en heeft overleg plaats tussen de bezoeker en vrijwillig reparateur over de aard van de storing of het defect van het meegebrachte gebruiksvoorwerp. Onze vrijwilliger probeert in het bijzijn van de bezoeker het probleem kundig, professioneel en direct te verhelpen. 

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie en praat eens met wat buurtgenoten. Hij of zij doet inspiratie op aan de leestafel of spreekt een van de bestuursleden eens aan over de mogelijkheden en alle werkzaamheden binnen het Repair Café Voorschoten.

ZONDER TECHNISCHE VRIJWILLIGERS GEEN REPAIR CAFÉ:

Het bestuur van de Stichting Repair Café Voorschoten kan van alles organiseren, afspreken en vastleggen maar zonder de inzet van de  (technische) vrijwilligers zou “ ons Repair Café “ niet bestaan. De enorme  inzet, de samenwerking met elkaar en de kennis en kunde die aanwezig is en aan de bezoekers wordt overgebracht is van groot belang. Hierdoor worden mensen bewuster met “ de term duurzaamheid “ en leren de bezoekers hier juist mee omgaan. Deze bezoekers brengen dat weer aan derden en vooral jongeren over en zo dragen zij als Voorschotenaren bij aan een beter leefmilieu in hun eigen Gemeente. 

SUCCESVOL VOORSCHOTENS REPAIR CAFÉ !

Het jaar 2018 was voor Repair Café Voorschoten een erg succesvol jaar. De allereerste reparatiebijeenkomst vond plaats op 11 februari 2017; die toen door burgemeester Pauline Bouvy-Koene werd geopend. Het aantal reparatieverzoeken, telkens op de laatste zaterdag van de maand, steeg van 297 in 2017 naar 471 stuks in 2018 met een succesvol slagingspercentage van ruim 71%. En zo zijn er zo’n 335 gebruiksvoorwerpen niet op de afvalberg beland maar nog steeds in gebruik bij de mensen thuis, aldus oprichter en voorzitter Aernout Lindner. Deze spullen kunnen dus langer worden gebruikt en hoefden niet te worden weggegooid. Daardoor zijn er ook minder grondstoffen en energie nodig om weer nieuwe producten te maken. Zo draagt het Repair Café Voorschoten met de mensen die het Repair Café bezoeken samen bij aan duurzaamheid op lokaal niveau. 

WAT IS EIGENLIJK EEN REPAIR CAFÉ EIGENLIJK ?

Het Repair Café is een evenement waar het draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om zoveel mogelijk reparaties uit te voeren. Deze locatie aan de Voorschotense Passage die 10 zaterdagen per jaar beschikbaar wordt gesteld door de Gemiva-SVG groep delen wij inmiddels met ruim 16 technische vrijwilligers(sters) aldus Eveline Wiegant (coördinator vrijwilligers).  Wij repareren veel elektrische apparaten, kleding, klein antiek en modern houtwerk, meubelmateriaal, speelgoed, fietsen, slijpen messen en scharen en vele overige gebruiksvoorwerpen. Bezoekers van het Repair Café Voorschoten brengen van huis uit hun kapotte spullen mee. Deze bezoekers worden direct opgevangen en krijgen na registratie van de meegebrachte spullen een volgnummer toegewezen en een kopje koffie aangeboden in de ontvangstruimte. Zodra de bezoeker aan de beurt is wordt een stoel tegenover de vrijwilliger aan de hersteltafel aangeboden en heeft overleg plaats tussen de bezoeker en vrijwillig reparateur over de aard van de storing of het defect van het meegebrachte gebruiksvoorwerp. Onze vrijwilliger probeert in het bijzijn van de bezoeker het probleem kundig, professioneel en direct te verhelpen. 

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie en praat eens met wat buurtgenoten. Hij of zij doet inspiratie op aan de leestafel of spreekt een van de bestuursleden eens aan over de mogelijkheden en alle werkzaamheden binnen het Repair Café Voorschoten.

ZONDER TECHNISCHE VRIJWILLIGERS GEEN REPAIR CAFÉ:

Het bestuur van de Stichting Repair Café Voorschoten kan van alles organiseren, afspreken en vastleggen maar zonder de inzet van de  (technische) vrijwilligers zou “ ons Repair Café “ niet bestaan. De enorme  inzet, de samenwerking met elkaar en de kennis en kunde die aanwezig is en aan de bezoekers wordt overgebracht is van groot belang. Hierdoor worden mensen bewuster met “ de term duurzaamheid “ en leren de bezoekers hier juist mee omgaan. Deze bezoekers brengen dat weer aan derden en vooral jongeren over en zo dragen zij als Voorschotenaren bij aan een beter leefmilieu in hun eigen Gemeente. 

WAAROM EEN REPAIR CAFÉ in VOORSCHOTEN ?

We kopen steeds meer spullen en gebruiken het vaak niets eens meer bij een klein defect. In Nederland gooien we zo ontzettend veel onnodig weg. 

Ook dus gebruiksvoorwerpen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn.  Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in hun systeem of in hun dagelijkse gang van zaken.

Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt daardoor dus veel te snel. En daar brengt het Repair Café Voorschoten graag verandering in.  Je helpt mensen met een kleine portemonnee en tegelijkertijd doe je iets aan de weggooi-mentaliteit die er tegenwoordig heerst. Bovenal willen wij met het Repair Café in Voorschoten laten zien dat “ repareren “ leuk is en vaak heel gemakkelijk, aldus secretaris en penningmeester Dirk-Jan van Klink.

DE DOELSTELLINGEN van het REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN:

  1. Repareren op een verantwoorde manier terug te brengen in de lokale samenleving.
  2. Reparatiekennis te behouden en te verspreiden.
  3. De sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerend en met name laagdrempelige bijeenkomsten.

REPARATIES ZIJN GRATIS, IS DAT GEEN VALSE CONCURRENTIE ?

De mensen die ons Repair Café bezoeken zijn op dit moment geen klant bij de professionele reparateur, aldus Leen Burghart (Communicatie & PR). Het zijn mensen die hun kapotte schemerlamp of bedlampje, hun stofzuiger, hun koffiezetapparaat of staafmixer, stoeltje, speelgoed of kapotte jas nu weggooien, omdat reparatie vaak duurder is dan een nieuw product.

Door deze mensen in het Repair Café te helpen in ruil voor een “ vrijwillige bijdrage “ voorkomen we dat ze iets nieuws moeten kopen. En daarmee dus opnieuw de waarde ervan in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering en die is nodig om de inwoners van Voorschoten enthousiast te maken voor een betere samenleving. Zo beconcurreren we niet de professionele reparateur, maar eerder de fabrikant die wil dat je oude spullen weggooit en gelijk weer nieuwe koopt. 

Maar natuurlijk wil het Repair Café ook laten zien dat het repareren vaak heel gemakkelijk is. Daardoor neemt de kans, dat zij in het vervolg ook eens naar een professionele reparateur zullen gaan, eerder toe dan af. 

Ten slotte:vroeger repareerde veel mensen thuis van alles zelf en tegelijkertijd had je toen ook veel meer professionele reparateurs als anno 2018. Het idee dat (zelf) repareren concurrentie is voor de huidige en kleine groep professionele reparateurs is dus niet gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De oorzaak dat professionele reparateurs het moeilijk hebben en verdwijnen, ligt elders in ons economische systeem, bijvoorbeeld in het feit dat de belasting op grondstoffen erg laag is en die op arbeid misschien wel veel te hoog. En dat zou misschien wel eens moeten veranderen daar in Den Haag!

DE GEPLANDE BIJEENKOMSTEN IN 2019:

Data 2019: 1ehalf jaar:                                 2ehalfjaar:

– Zaterdag 26 Januari                                      – Maand Juli GESLOTEN

– Zaterdag 23 Februari                                    – Zaterdag 31 Augustus

– Zaterdag 30 Maart                                          – Zaterdag 28 September

– Zaterdag 27 April wordt zaterdag 4 Mei    – Zaterdag 26 Oktober

  i.v.m. koningsdag de 27ste                                         – Zaterdag 30 November

– Zaterdag 25 Mei – Maand December gesloten.

– Zaterdag 29 Juni

LOCATIE: 

Schoolstraat 100 en 108, Wijkservicecentrum – Atelier Zij aan Zij,  van de Gemiva-SVG Groep.

TIJDSTIP:

Van 10.00 tot 15.00 uur. Elke laatste zaterdag van de maand (uitgezonderd de vakantiemaanden Juli en December 2019).

OOK U KUNT  “uw eigen steentje bijdragen” AAN HET REPAIR CAFÉ:

Om het voortbestaan van het Rapair Café te garanderen kunt ook u “ uw eigen steentje bijdragen “ door zich aan te melden als DONATEUR van het Repair Café te Voorschoten. Door slechts € 10,00(tien euro) over te maken naar het rekeningnummer: NLRABO 031 469 1820ten name Repair Café Voorschotenmet de vermelding “ Donateur van het RCV “.

Hiermee steunt u onze Stichting en bevordert u de duurzaamheid en het meer bewust worden van repareren voor jong en oud in uw eigen dorp. Geef u dus vandaag nog even op.

Voor overige informatie: repaircafevoorschoten@gmail.comof www.repaircafevoorschoten.nlof www.repaircafe.nl