Vanaf 2018 gaat Repair Café Voorschoten van start met verruimde openingstijden.

Vanaf 2018 gaat Repair Café Voorschoten van start met verruimde openingstijden.

Sinds februari 2017 heeft Voorschoten een eigen Repair Café met inmiddels 15 technische vrijwilligers. Op de laatste zaterdag van iedere maand, uitgezonderd in juli en december, komen deze vrijwilligers bijeen in het bekende atelier Zij aan Zij (Passage) van de Gemiva-SVG groep aan de Schoolstraat 100 en 108 in Voorschoten. Het doel van deze maandelijkse bijeenkomsten is om zoveel mogelijk defecte gebruiksvoorwerpen van dorpsgenoten te herstellen. Hierdoor worden alle Voorschotenaren opgeroepen met hun defecte spullen op de laatste zaterdag van de maand bij ons langs te komen. Sinds het nieuwe jaar hebben wij, vanwege het succes en de soms wat langere wachttijden de openingstijden speciaal verruimd van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Het eerste Repair Café Voorschoten vind alweer zaterdag 27 januari a.s. plaats van 10.00 tot 16.00 uur

Onze bezoekers worden direct opgevangen en krijgen na registratie van de meegebrachte spullen een volgnummer toegewezen en een kopje koffie aangeboden in de ontvangstruimte. Zodra de bezoeker aan de beurt is wordt een stoel tegenover de vrijwilliger aan de hersteltafel aangeboden en heeft overleg plaats tussen de bezoeker en vrijwillig reparateur over de aard van de storing of het defect van het meegebrachte gebruiksvoorwerp. Onze vrijwilliger probeert in het bijzijn van de bezoeker het defect direct te verhelpen, hetgeen gemiddeld in 68 % van de aangeboden spullen lukt. Een bezoek aan het Repair Café Voorschoten is kosteloos, maar voor benodigde nieuwe stekkers, zekeringen en lampen e.d. moet logischerwijs wel wat worden betaald. Een vrijwillige bijdrage van iedere bezoeker wordt dus zeer op prijs gesteld, waarvan wij weer gereedschappen en onderdelen kunnen kopen.

De herstelmogelijkheden strekken zich uit van kapot (klein)meubilair, defect speelgoed, repareerbare fietsen tot gescheurde kleding of textiel, maar de grootste aanvoer bestaat uit elektrische apparatuur met een stekker. Zes vrijwilligers zitten aan de tafel waar deze elektrische apparaten worden onderzocht en waar mogelijk direct hersteld. Hierbij moet gedacht worden aan stofzuigers, koffiezetapparaten, mixers, printers, broodroosters, verlichtingsarmaturen, wekkerradio’s, scheerapparaten en nog veel meer zaken met een snoer en stekker of batterij.

Onze slogan: Weggooien ? Mooi niet !

Het Repair Café Voorschoten streeft naar een duurzamere samenleving, doordat gerepareerde spullen opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder grondstoffen en energie nodig voor de aanmaak van nieuwe producten. Uit de praktijk blijkt dat we ontzettend veel onnodig weggooien, ook zaken waaraan bijna niets mankeert. Door de bezoekers te betrekken bij het onderzoeken en waar mogelijk herstellen van meegebrachte spullen, laat Repair Café Voorschoten zien dat repareren vaak leuk en meestal ook haalbaar is.

Voor verdere informatie over het Repair Cafe Voorschoten:
(zie ook: www.repaircafevoorschoten.nl of repaircafevoorschoten@gmail.com)

Het bestuur en de vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten heten u dus van harte welkom op zaterdag 27 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Laatste Repair Café Voorschoten in het jaar 2017

LAATSTE “ REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN “ VAN 2017

Zaterdag 25 november a.s. is er alweer het laatste Repair Café Voorschoten van het jaar 2017.
Tijdens het Repair Café van oktober werden er 60 reparaties uitgevoerd waarvan er weer ruim 65% werd gerepareerd. Een goede zaak omdat wij als Repair Café samen met onze medeburgers hard meewerken aan een duurzamere samenleving en zodoende ook aan een duurzaam Voorschoten.
Ook de combinatie met de “ ANWB verlichtingsactie “ pakte goed uit en konden er na reparatie weer vele fietsers veilig en goed verlicht de weg op.

Het bestuur en de technische vrijwillgers
Het bestuur van Repair Café Voorschoten is blij met de start van het eerste jaar. De goede verhoudingen met de Gemeente Voorschoten en uiteraard met al onze sponsoren speelden daarbij natuurlijk een belangrijke rol.
( De Gemiva, diverse Voorschotense Stichtingen en Fondsen, het bekende Notariskantoor Delahaije, Albert Heijn, Heijmans en de overige donateurs ).
Voor het nieuwe jaar heeft het bestuur samen met haar technische vrijwilligers al weer nieuwe plannen die momenteel worden uitgewerkt.

Duurzaamheid en reparatiekennis
In Nederland gooien wij (te)veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die vaak na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit REPAREREN bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Het Repair Café Voorschoten brengt daar samen met die geweldige technische vrijwilligers graag verandering in. Geheel belangeloos brengen zij hun kennis en kunde in en brengen dat graag over aan hun mededorpsgenoten.
Wij zijn er trots op dat wij dit met z’n allen in “ onze Gemeente “ kunnen doen en zien het jaar 2018 dan ook weer als een echte uitdaging.

Reparaties zijn gratis. Is dat geen valse concurrentie?
De mensen die het Repair Café bezoeken, zijn op dit moment geen klant bij de professionele reparateur. Het zijn mensen die hun kapotte (bed)lampje, staafmixer, stoeltje of jas nu weggooien, omdat reparatie duurder is dan een nieuw product. Door deze mensen in ons Repair Café te helpen in ruil voor een vrijwillige bijdrage voorkomen wij dat ze iets nieuws hoeven kopen. Daarmee dus opnieuw de waarde ervan inzien.
Zo draagt het Repair Café bij aan een ware mentaliteitsverandering. Die is nodig om mensen enthousiast te maken voor die zo belangrijke en duurzamere samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is en vaak ook heel gemakkelijk.
U bent van harte welkom op Zaterdag 25 november van 10.00 tot 13.00 uur.

Neemt u een vriend of vriendin mee en vraag of hij/zij nog iets te repareren heeft. Zo heeft u beiden een gezellige ochtend met een goed kopje koffie en gaat u samen (meestal) weer tevreden naar huis.

Voor verdere informatie kijkt u even op:
www.repaircafevoorschoten.nl of op de site www.repaircafenederland.nl

Repair Café Voorschoten en de ANWB zorgen ervoor dat je weer gezien wordt

Repair Café Voorschoten en de ANWB zorgen ervoor dat je gezien wordt !

Zaterdag 28 oktober is er weer Repair Café Voorschoten (RCV) aan de Schoolstraat 100 en 108, beter bekend als het wijkservicecentrum van de Gemiva in de bekende Passage midden in onze dorpskern.

De ANWB en het Repair Café Voorschoten organiseren dit keer samen de landelijke ANWB fiets-verlichtingsactie.
Uiteraard vinden de gebruikelijke reparaties aan elektrische apparaten en elektronica , aan kleine meubels en gebruiksvoorwerpen van hout en kunststof, aan speelgoed, aan kleding en andere kapotte spullen van onze dorpsgenoten gewoon doorgang. Maar de RCV/ANWB verlichtingsactie staat dit keer als “thema” centraal.
Vandaar ook dat de openingstijden dit keer extra lang zijn en wel van 10.00 tot 16.00 uur. Een veilige en goed verlichte fiets in het verkeer is heel erg belangrijk. Met fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met ruim 20% wijzen de statistieken uit.

De aangeboden fietsen worden op 5 kritische verlichtingspunten en op 12 overige checkpunten gecontroleerd door de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten. Is het met de verlichting wel oké?, werken de voor en de achterlamp wel?, is de reflectie wel in orde?. En verder: hoe is de staat van de remmen?, hoe is de staat van de beide banden en zijn ze op de juiste spanning?, is het zadel wel goed afgesteld?, zitten stuur en handvatten vast?, zitten de spatborden wel stevig vast?, zijn er jas en voetbeschermers aanwezig?, is de ketting goed op spanning? en is deze goed gesmeerd?
Dit zijn zo van die Checkpunten waar naar gekeken zal worden. U en uw kinderen zijn van harte welkom. Daarna krijgt men een officiële ANWB checkkaart mee en kan je met “de fiets” direct weer veilig op weg.
Bij echt grote problemen zijn de geselecteerde en plaatselijke fietswinkels op vertoon van deze ANWB checkkaart bereid om 15% korting te geven bij een besteding van minimaal 10,00 euro aan verlichtingsonderdelen.
Zo zorgen wij er samen met u voor dat het fietsverkeer van bijvoorbeeld onze kinderen en alle overige verkeersdeelnemers weer veiliger wordt.

Tijdens het Repair Café van zaterdag 30 September werden er weer vele gebruiksvoorwerpen ter reparatie aangeboden. Ook nu werd er weer een heel goed resultaat geboekt en dragen wij als bewoners van de Gemeente Voorschoten bij aan een duurzamere samenleving.

Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn.
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel . Het Repair Café brengt daar, samen met de technische vrijwilligers verandering in.
De weer gerepareerde spullen worden opnieuw gebruikt en hoeven niet te worden weggegooid. Daardoor zijn er minder grondstoffen en energie nodig om nieuwe producten te maken. Want bij het maken van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij. In ons Repair Café leren mensen van jong en oud dus op een andere manier naar hun spullen te kijken. Daarbij help je mensen, ook die met een kleine portemonnee en tegelijkertijd doe je iets aan de weggooi-mentaliteit die er tegenwoordig heerst !
Wie niets heeft om te repareren , neemt een kop koffie en praat eens met wat buurtgenoten. Ook die dorpsgenoten zijn van harte welkom.

De doelstellingen van de Stichting Repair Café Voorschoten even op één rij:
1) Repareren op een verantwoorde manier terug te brengen in de lokale
samenleving.
2) Reparatiekennis te behouden en te verspreiden.
3) De sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerend en laagdrempelige bijeenkomsten.

Voor overige informatie:
Stichting Repair Café Voorschoten
repaircafevoorschoten@gmail.com
www.repaircafevoorschoten.nl

Geen Repair Café in de maanden Juli en Augustus

In verband met de PAARDENDAGEN te Voorschoten zal er in tegenstelling tot wat was aangegeven geen Repair Cafe in de maand JULI plaatsvinden.

Ook in Augustus is het Repair Cafe gesloten, dit keer in verband met de vakantie.

Het eerst volgende Repair Cafe zal dan ook weer op de bekende laatste Zaterdag van de maand, dus 30 SEPTEMBER a.s. zijn.

 

ONDANKS DE HITTE TOCH EEN VOL REPAIR CAFE OP ZATERDAG 24 JUNI J.L.

Het was weer een drukte van belang op zaterdag 24 juni jongstleden. Er werden ruim 40 gebruiksgoederen ter reparatie aangeboden. De technische vrijwilligers hadden slechts 3 uur de tijd om dit alles te repareren.
Ook nu waren er helaas weer een paar apparaten die niet hersteld konden worden, zoals de bekende Senseo waarvan de boiler kapot was. Wel repareerden de technische vrijwilligers onder andere, een paraplu die niet meer open ging, een pedaalemmer, een soeplepel die met een met popnagel werd gerepareerd, een dure kaasschaaf die later werd gelast, een oude lamp en zelfs een antiek rekje. Ook werden er kristallen onderzetters gemaakt, een oude reis- wekker en zelfs een radio-installatie werd weer gerepareerd.
Het kledingreparatie-station mocht zich stond weer ruim in de belangstelling en Corry had haar handen vol.
Ook werden er een behoorlijk aantal reparatie adviezen gegeven om zelf aan de slag te gaan. Vanwege de drukte liep de wachttijd helaas weer wat op. Maar met het bekende kopje koffie en de zelf gebakken koekjes van de cliënten van de Gemiva viel het uiteindelijk allemaal reuze mee.

In verband met de PAARDENDAGEN te Voorschoten zal er in tegenstelling tot wat was aangegeven geen Repair Cafe in de maand JULI plaatsvinden. Ook in Augustus is het Repair Cafe gesloten, dit keer in verband met de vakantie. Het eerst volgende Repair Cafe zal dan weer op Zaterdag 30 SEPTEMBER a.s. zijn.

Om het voortbestaan van het Repair Café te garanderen kunt “ ook u “ uw eigen steentje bijdragen door zich aan te melden als DONATEUR van het Repair Café te Voorschoten. Door slechts € 10,00 (tien euro) over te maken naar het rekeningnummer: NLRABO 031 469 1820 ten name Repair Café Voorschoten met de vermelding “ Donateur van het RCV “.
Hiermee steunt u onze Stichting en bevordert u de duurzaamheid en het meer bewust worden van repareren voor jong en oud in uw eigen dorp. Geef u dus vandaag nog even op.
Voor meer informatie: zie www.repaircafevoorschoten.nl

Technische vrijwilligers van het Repair Cafe repareerden weer 72% van de aangeboden gebruiksgoederen

Technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten repareerden weer 72% van de aangeboden gebruiksgoederen !

Tijdens de laatste zaterdag in de afgelopen maand Mei werden er door de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten weer vele reparaties gedaan aan de hen aangeboden gebruiksgoederen.

Zelfs een steelpan waarvan het handvat was afgebroken werd weer vakkundig gemaakt, uiteraard weer veel aangeboden elektrische apparaten, een oud en nagenoeg antiek houten (kinder)kookgereedschap, een printer die door de bekende smarties was vervuild deed het weer, er werden op een damesfiets binnen en buitenbanden vervangen, diverse naaiklussen werden er weer professioneel uitgevoerd en tenslotte werd er ook nog een oude wekker gerepareerd. Het repareren van dit soort gebruiksgoederen doet toch veel goeds voor het milieu en het betekent ook dat, vaak oude spullen, na een simpele reparatie weer prima dienst kunnen doen binnen het huishouden.
Zo dragen alle cliënten die naar het atelier “ Zij aan Zij “ komen bij aan een duurzamere samenleving. Deze mensen worden weer enthousiast om zelf te gaan repareren en ondergaan, vaak zonder dat ze het merken, een ware mentaliteitsverandering.
Het is mooi om te zien dat inmiddels ook enkele jongeren de weg naar het Repair Café Voorschoten hebben gevonden en zich bewust worden van de vele mogelijkheden van een reparatie of desnoods een goed advies. Daarvoor stelt het Repair Café het op prijs indien jongeren met een technische achtergrond en kennis en kunde zich aanmelden bij het RCV.
Dit kan eenvoudig via een mailtje naar: repaircafevoorschoten@gmail.com
Zij worden dan vanzelf uitgenodigd voor een persoonlijk en vrijwillig gesprek bij een van de vier bestuursleden.

Ook deze maand is er weer een Repair Cafe in Voorschoten en wel op * ZATERDAG 24 JUNI a.s. * aan de Schoolstraat 100 ( in de Passage ).
U bent van harte welkom van 10.00 tot 13.00 uur. Neemt u een vriend of vriendin mee en vraag of hij/zij nog iets te repareren heeft. Zo heeft u beiden een gezellige ochtend met een goed kopje koffie en gaat u samen (meestal) weer tevreden naar huis.

Voor verdere informatie kijkt u even op:
www.repaircafevoorschoten.nl of op de site www.repaircafenederland.nl

Repair Café Voorschoten was weer een succes !

Ondanks de Mei-vakantie kwamen er zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur weer zo’n 40 klanten naar het Repair Café in het atelier van de GEMIVA aan de Schoolstraat 100.
Ook nu weer kon er 70% van de aangeboden gebruiksartikelen worden gerepareerd .

Veelal elektrische apparaten waarvan de wachttijd helaas aardig opliep, zoals veel defecte stofzuigers, een niet goed werkende printer, een verkalkt stoomstrijkijzer, de bekende koffiezetapparaten en een lamp. Ook diverse kledingstukken, enkele houtreparaties, een kapotte kunststof speelgoedkraan en zelfs een zilveren servethouder werden er weer gerepareerd.
Het doet de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten goed dat er steeds meer en veelal beter gereedschap aanwezig is om specifieke apparaten te kunnen repareren. Na een grondige speurtocht van de materiaalbeheerder zijn er nu speciale bitjes aanwezig om de veelal fabrikant gebonden schroeven te demonteren. En dat zal een doorn in het oog zijn van deze fabrikanten die DUURZAAMHEID blijkbaar laag in het vaandel hebben staan en productie en verkoop hoog. In nauwe samenwerking met de technische vrijwilligers van het Repair Café te Oegstgeest zullen de Voorschotense reparateurs door hen geschoold worden om deze vaak slecht te demonteren machines alsnog te repareren. Zo maken alle technische vrijwilligers van DUURZAAMHEID een begrip, mede omdat REPAREREN leuk en vaak heel eenvoudig is.
Wij adviseren mensen om gebruiksgoederen te kopen van een gedegen kwaliteit en om te vragen of ze eenvoudig gerepareerd kunnen worden als ze defect raken.

Want………………. ‘ ZIEN REPAREREN ‘ DOET ZELF REPAREREN !

De medewerking van de sponsors van het Repair Café, waaronder de Gemeente Voorschoten, de Gemiva, notariskantoor Delahaije, de plaatselijke vestiging van Albert Heijn, en enkele niet nader te noemen Stichtingen zijn van groot belang en daar is het bestuur van “ het RCV “ deze instanties natuurlijk heel erg dankbaar voor.
Om het voortbestaan van het Rapair Café te garanderen kunt “ ook u “ uw eigen steentje bijdragen door zich aan te melden als DONATEUR van het Repair Café te Voorschoten. Door slechts € 10,00
( tien euro ) over te maken naar het rekeningnummer: NLRABO 031 469 1820 ten name Repair Café Voorschoten met de vermelding “ Donateur van het RCV “. Hiermee steunt u onze Stichting en bevordert u de duurzaamheid en het meer bewust worden van repareren voor jong en oud in uw eigen dorp. Geef u dus vandaag nog even op.

Het volgende Repair Café zal weer op de laatste zaterdag van de maand Mei plaatsvinden en wel op Zaterdag 27 mei a.s van 10.00 tot 13.00 uur in het atelier van de Gemiva ( in de Passage ).

Voor meer informatie: zie www.repaircafevoorschoten.nl of www.repaircafe.nl

Aantal reparaties tijdens het tweede Repair Café van Voorschoten verdubbeld.

Op zaterdag 25 maart vond in het bekende atelier Zij aan Zij van de Gemiva alweer het tweede Repair Café van Voorschoten plaats. Werkte het weer de eerste keer in februari, door sneeuw en kou, niet mee, dit keer waren de weersomstandigheden aanzienlijk beter.
En dit, in combinatie met de al wat grotere bekendheid van “ het Repair Café te Voorschoten “ resulteerde in een verdubbeling van het aantal aangeboden en te repareren gebruiksvoorwerpen. Van de 56 ter reparatie aangeboden zaken, kon uiteindelijk zo’n ruim 70% gerepareerd worden, om over de duurzaamheid van sommige producten nog maar even te zwijgen. Het Repair Cafe maakt ze gewoon duurzaam. Voor de drie uur durende openingstijd van 10.00 tot 13.00 uur waren 40 geslaagde reparaties een geweldige score.

Repareren is leuk en vaak heel eenvoudig !

Doordat sommige apparaten, juist met het oog op voorkoming van reparatie door derden (!), door de fabrikanten met afwijkende schroefjes, klemmetjes etc., worden afgesloten, moest een aantal malen de reparatiehanddoek in de ring geworpen worden en konden de eigenaren dit keer nog niet geheel geholpen worden. Uiteraard gaan het bestuur en de technische vrijwilligers van het Repair Café Voorschoten nu achter het speciaal daarvoor benodigde gereedschap aan zodat ook een volgende keer deze “ moeilijk gevallen ” geholpen kunnen worden. Want ook onze technische vrijwilligers vinden repareren leuk en met een beetje doorzettingsvermogen komen zij samen met de klant tot de meest leuke en creatieve oplossingen.

Ook nu weer heerste er een leuke gezellige en ontspannen sfeer. Veel geslaagde reparaties ( waaronder houten kinderspeelgoed, veel aangeboden elektrische apparaten, een niet goed werkende printer, enkele fietsen en ook meerdere geslaagde kledingreparaties ).

Maar……….vooral veel positief ingestelde mensen, een lekker kopje koffie met een koekje, verzorgd door de immer enthousiaste medewerkster en de twee aanwezige cliënten van Gemiva.
En natuurlijk niet te vergeten de heerlijke biologische AH-lunch voor de hardwerkende vrijwilligers, die wederom weer werd aangeboden door de vestiging van Albert Heijn in VOORSCHOTEN.

Het volgende Repair Café Voorschoten zal zijn op zaterdag 29 april, van 10.00-13.00, uiteraard weer in het atelier Zij aan Zij van Gemiva, aan de Schoolstraat 100-108. U kunt er weer, vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur terecht met al uw elektrische apparaten, kleine meubels of andere soorten houtreparaties, kapotte gebruiksvoorwerpen en defect speelgoed, computers, kleding etc. etc.

Tot ziens op 29 april a.s. !

Het Repair Cafe Voorschoten is geopend op elke laatste zaterdag van de maand in 2017 en wel op:

Zaterdag 27 mei, Zaterdag 24 juni, Zaterdag 29 juli, in augustus gesloten (vakantieperiode), Zaterdag 30 september, Zaterdag 28 oktober, Zaterdag 25 november, en in december gesloten (vakantieperiode)

( Zie ook de site van: www.repaircafevoorschoten.nl of de landelijke site: www.repaircafe.nl )

Voor overige informatie:
repaircafevoorschoten@gmail.com

OPNIEUW REPAIR CAFÉ IN DE PASSAGE / ZATERDAG 25 MAART

Zaterdag 25 maart a.s. van 10.00 tot 13.00 uur zal het pas geopende Repair Café Voorschoten (RCV) voor de tweede maal in haar bestaan de deuren weer wijd openen.

Locatie: Schoolstraat 100-108, in het Atelier Zij aan Zij van de Gemiva.

Was het tijdens de eerste maal nog relatief rustig door de op die zaterdagmorgen vallende sneeuw, ditmaal verwachten de vrijwilligers van het RCV aanzienlijk meer mensen die iets leuks te repareren hebben. En net zoals bij de eerste keer kunnen ook nu weer (kleine) gebruiksgoederen ter reparatie aangeboden worden. Hierbij te denken aan elektrische apparaten, fietsen, meubels, houten speelgoed en houten gebruiksvoorwerpen, computers, speelgoed en kapotte kleding, etc. etc. En ook nu weer zullen de medewerkers en de cliënten van Gemiva voor een kleine vergoeding voor de koffie zorgen. Het bestuur en alle technische vrijwilligers van het Repair Cafe Voorschoten zijn de leiding van de Gemiva dankbaar voor het ter beschikking stellen van deze midden in het Centrum van Voorschoten gelegen ruimte.

Voor verdere informatie: zie de site van het Repair Cafe Voorschoten www.repaircafévoorschoten.nl en algemeen: www.repaircafe.nl. Het RCV is elke laatste zaterdag van de maand geopend, met uitzondering van de maanden augustus en december.

Dit jaar zal het RCV geopend zijn op de volgende zaterdagen:

29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 30 september, 28 oktober en als laatste op 25 november.

Alvast tot ziens op Zaterdag 25 maart van 10.00 tot 13.00 uur!

Repair Cafe repareerde, de eerste keer, 81,8% van de aangeboden gebruiksvoorwerpen !

Afgelopen zaterdag 11 februari is “ het nieuwe “ Repair Café van Voorschoten van start gegaan. Om 09.45 uur verrichtte waarnemend burgemeester mevrouw Bouvy-Koene de officiële openingshandeling door het aanbieden van een defecte waterkoker aan één van de tien technische vrijwilligers.

Voorafgaande aan deze opening nam Aernout Lindner, oprichter en voorzitter van de Stichting Repair Café Voorschoten, het woord.

In zijn toespraak ging hij na eenieder verwelkomd te hebben, in op de achtergronden van een Repair Café, het onderwerp duurzaamheid en bedankte hij de mensen, bedrijven en/of instellingen die het oprichten en de start van het Repair Café mede mogelijk hebben gemaakt. Met name noemde hij de medewerkers van de gemeente Voorschoten, de GEMIVA SVG groep voor de ruimte die beschikbaar is gesteld, locatiemanager mevrouw Olga Werkhoven, het Fonds 1818, Stichting Nut Voorschoten, Zotchez reclame≫ontwerp en René van Veen die namens Albert Heijn Voorschoten de biologische AH-lunch voor de vrijwilligers aanbood.

Uiteraard was er ook een speciaal woord van dank voor de burgemeester die speciaal op deze winterse zaterdagochtend naar het Repair Café aan Schoolstraat 100 en 108 was gekomen.

En last but not least dankte hij natuurlijk de technisch en bekwame vrijwilligers zonder wiens inzet een Repair Café natuurlijk niet kan draaien en laat staan functioneren.

Doordat het die ochtend flink gesneeuwd had, was het in het centrum van het dorp bijzonder stil, maar ondanks dat had een behoorlijk aantal mensen toch het Repair Café weten te vinden.

Van de aangeboden kapotte gebruiksvoorwerpen, zoals elektrische apparaten, naai en herstelwerk, kapotte fietsverlichting, kapot speelgoed, kapot houtwerk etc. kon 81,8 % gerepareerd worden; een geweldig resultaat voor zo’n eerste Repair Café-dag.

Niet alleen voor de mensen die met een gerepareerd voorwerp weer naar huis gingen was het een geslaagde ochtend; ook voor het bestuur, de technische vrijwilligers, begeleidster Jacinta Adriaanse en haar cliënten Kim en Jill (die voor de koffie en gebak zorgden).

Er hing een uiterst prettige sfeer en op deze manier werd naast het uitvoeren van reparaties en het terugbrengen van repareren in de samenleving ook bijgedragen aan een stukje sociale cohesie binnen de bewonersgroep van de gemeente Voorschoten. Het thema duurzaamheid speelde daarbij natuurlijk een belangrijke rol.

Het Repair Café van Voorschoten heeft in de opstartfase en zelfs tijdens deze opening veel steun van het Repair Café vanuit Oegstgeest gekregen en werken daardoor nauwlettend en opbouwend samen.

Kortom, een goede start van “ het nieuwe “ Repair Café Voorschoten.

Het volgende Repair Cafe is op zaterdag 25 maart a.s. op dezelfde locatie in de Passage te Voorschoten weer van 10.00 tot 13.00 uur.

( Schoolstraat 100 en 108, Atelier Zij aan Zij ).

Op de volgende data zal het Repair Café Voorschoten geopend zijn:

  • Zaterdag 25 Maart
  • Zaterdag 29 April
  • Zaterdag 27 Mei
  • Zaterdag 24 Juni
  • Zaterdag 29 Juli
  • Zaterdag 30 September
  • Zaterdag 28 Oktober
  • Zaterdag 25 November

( Telkens van 10 tot 13.00 uur, in Augustus en December gesloten).